EN engineer
volume_up
{noun}

engineer
You win or lose an engineer or a scientist by eighth grade.
Je wint of verliest een ingenieur of wetenschapper tegen zijn 13e levensjaar.
Robert Moog was a generous, kind person, extraordinarily competent engineer.
Robert Moog was een gulle, vriendelijke persoon, buitengewoon kundig ingenieur.
Really evolution works more like a tinkerer than an engineer.
Evolutie werkt meer als een knutselaar dan als een ingenieur.
engineer (also: engine driver)
De machinist moest de lamp controleren.
Zeg de machinist dat hij moet afremmen.
engineer (also: technician)
I am not an engineer: I was a milkman in my first trade.
Ik ben geen technicus: Ik ben mijn loopbaan begonnen als melkboer.
And another engineer thought, "Well, that would be a really good thing to use" and ended up using it as a really nice trigger.
En een andere technicus dacht: "Nou, dat ding is zeer goed te gebruiken." ~~~ En het werd uiteindelijk gebruikt als een zeer goede trigger.
engineer
engineer

Context sentences for "engineer" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut what we're really trying to do in my lab is to engineer tissues out of them.
Maar wat we echt proberen te doen in mijn lab, is er weefsels uit ontwerpen.
EnglishSo in my group, what we try to do is reverse engineer how humans control movement.
In mijn groep, proberen we in detail te analyseren hoe mensen bewegingen beheersen.
EnglishThis is actually an example -- several strategies to engineer solid organs.
Dit is een voorbeeld -- meerdere strategieën om vaste organen te fabriceren.
EnglishThey tried to engineer bacterias in such a way that they would act as your kidneys.
Ze probeerden bacteriën zo om te vormen dat ze als je nieren functioneren.
EnglishSo that these don't just exist as one entity, we kind of chemically engineer them.
Het is dus niet één eenheid, we doen een soort van chemische engineering.
EnglishI myself am an aeronautical engineer so I should not be complaining about this.
Ik ben zelf luchtvaartingenieur, dus ik zou niet mogen klagen.
EnglishAnd these are the kinds of things we're going to discover as we start to engineer at the nano scale.
En dit soort dingen gaan we ontdekken als we gaan ontwikkelen op nano-schaal.
EnglishI have to say that as an engineer I also found it difficult to work with.
Ik moet zeggen dat ik er als technische man ook moeite mee had.
EnglishI'm also a software engineer, and I make lots of different kinds of art with the computer.
Ik ben ook een softwaretechnicus, en ik maak veel verschillende soorten kunst met de computer.
EnglishWe must also engineer some room for manoeuvre on the other side.
Van belang is wel dat de we andere kant enige manoeuvreerruimte gunnen.
EnglishAnd if you engineer what they do you can change the world, you can get a better result.
En als je kan sturen wat ze doen, kun je de wereld veranderen, kan je een beter resultaat bekomen.
EnglishPerhaps it is because I was an engineer in my previous life.
Misschien heeft dit te maken met mijn technische achtergrond.
EnglishWe need economic policies to be coordinated so that we can engineer and guarantee higher, sustainable growth.
Wij moeten het economisch beleid coördineren om een betere en duurzame groei te garanderen.
EnglishAnd if we can predict, then we can engineer the future.
En als we kunnen voorspellen, dan kunnen we de toekomst sturen.
EnglishAnd the way you engineer this heart valve is the same strategy.
En je fabriceert deze hartklep via dezelfde strategie.
EnglishThose three trends are the ability to engineer cells, the ability to engineer tissues, and robots.
De drie trends zijn: het vermogen om cellen te ontwerpen, het vermogen om weefsel te ontwerpen en robots.
EnglishAnd you just saw Motts the research engineer, there, going into the MRI system, and he was wearing goggles.
En net zag u Motts, onze onderzoeksingenieur het MRI-systeem ingaan, hij droeg een speciale bril.
EnglishWe had to engineer it to move gracefully in an average breeze and survive in hurricane winds.
We moesten de ring zo ontwikkelen dat hij sierlijk zou bewegen bij een matig windje en een orkaan zou overleven.
EnglishThat means we can precisely engineer the molecules in the fuel chain and optimize them along the way.
Het betekent dat we precies de moleculen in de brandstofketen kunnen beïnvloeden en ze onderwijl optimaliseren.
EnglishIf your system is designed so that you have to give up a quarter of the value, re-engineer the system.
Als je systeem is ontworpen op een manier dat je een kwart van de waarde moet opgeven, dan pas je het systeem aan.