"engraved" translation into Dutch

EN

"engraved" in Dutch

EN engraved
volume_up
{past participle}

engraved
There's a little plaque on the end that, you know, each buyer gets their name engraved on it.
Er is een bordje aan het voeteneinde, weet je wel, waar elke koper zijn naam in gegraveerd krijgt.
Boltzmann gave us a formula -- engraved on his tombstone now -- that really quantifies what entropy is.
Boltzmann gaf ons een formule - nu op zijn grafsteen gegraveerd - die het begrip entropie duidelijk maakt.

Synonyms (English) for "engraved":

engraved

Context sentences for "engraved" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe date of 11 September 2001 will remain forever engraved on the memory of humanity.
De datum van 11 september 2001 zal voor immer in het geheugen van de mensheid gegrift staan.
EnglishThis deplorable approach is now engraved on the heart of the new common agricultural policy.
Deze verwerpelijke koers ligt nu ook in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid vast.
EnglishI am speaking specifically of the Christian topos inscribed and engraved all over our experience.
Dat geldt zeker voor het christendom: dat heeft onze werkelijkheid gevormd.
EnglishThis fact has been engraved in our collective memory for 60 years.
Wij hebben dat gedurende 60 jaar in ons collectief bewustzijn gehouden.
EnglishSecondly, the Commissioner quoted Article J.4, the wording of which is engraved on my heart.
Ten tweede heeft de commissaris artikel J.4 geciteerd waarvan de tekst in mijn hart staat gegrift.
EnglishThe conciliatoriness of 3 October 2005 is engraved in our memory.
De toegeeflijkheid van 3 oktober 2005 is in ons geheugen gegrift.
EnglishThe memory of those who gave their lives for freedom and democracy in Iraq will be indelibly engraved in our minds as we pursue our political undertaking.
De herinnering aan degenen die zijn gesneuveld voor de vrijheid en democratie in Irak, is onuitwisbaar en zal een vast element van onze politieke inzet blijven.