"to entangle" translation into Dutch

EN

"to entangle" in Dutch

EN to entangle
volume_up
[entangled|entangled] {verb}

He shoots out these sticky webs to entangle his enemy.
Hij schiet kleverige draden af om zijn vijand te verstrikken.
In this sensitive area, especially, we should not become entangled in contradictions and so weaken the demands we make on other countries.
We moeten ons juist op dit gevoelige gebied niet laten verwikkelen in tegenstrijdigheden en daardoor de eisen die we aan andere landen stellen afzwakken.