EN

exhibit {noun}

volume_up
1. general
And the bike route's going right through the building, so those traveling the river would see the exhibits and be drawn to the building.
Het fietspad loopt dwars door het gebouw heen, dus als je langs de rivier rijdt, zie je de exposities en word je naar het gebouw getrokken.
My first exhibition in the United States was at the Sesquicentennial exhibition in 1926 -- that the Hungarian government sent one of my hand-drawn pieces as part of the exhibit.
Mijn eerste expositie in de Verenigde Staten was op de Sesquicentennial expositie in 1926 -- waarvoor de Hongaarse regering een van mijn handgetekende stukken inzond om tentoon te stellen.
And they interestingly sectioned the exhibit off into four different areas.
Interessant: ze deelden de tentoonstelling op in vier verschillende gebieden.
And we had an exhibit of work that followed that.
En we hadden een tentoonstelling van werk die daaruit voortkwam.
In January I saw an exhibit of Fernando Botero's paintings at the UC Berkeley library.
In januari ben ik naar een tentoonstelling van Fernando Botero's schilderijen geweest in de bibliotheek van de University of California, Berkeley.
2. law

Synonyms (English) for "exhibit":

exhibit

Context sentences for "exhibit" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat indicates that next year's draft budget will not exhibit any special areas of focus.
Dat toont aan dat de ontwerpbegroting voor volgend jaar geen specifieke prioriteiten bevat.
EnglishThe more and more symmetry you have, the better you exhibit the simplicity and elegance of the theory.
Hoe meer symmetrie er is, des te beter komt de simpliciteit en elegantie van de theorie tot uiting.
EnglishThat's supposed to exhibit the stream of consciousness.
Het moet de stroom van uw bewuste gedachten voorstellen.
EnglishAnd their inaugural exhibit was called "Happiness."
Hun openingstentoonstelling heette 'Geluk'.
EnglishSo here's exhibit number one.
EnglishAnd they also are able to show and to exhibit such a wonderful and complex behavior that can be described just with the term of intelligence.
En ze zijn ook in staat om zo'n wonderlijk en complex gedrag te laten zien dat het enkel met de term intelligentie kan worden omschreven.
EnglishIt was my first exhibit of photographs and they were all put up there, and after about two days, they all came down except for three.
Het was mijn eerste fototentoonstelling. ~~~ Ze werden allemaal tentoongesteld. ~~~ Na ongeveer twee dagen werden ze allemaal verwijderd, op drie na.
EnglishThat is an absolute must, especially in an environmentally sensitive area, and I hope the Commission will exhibit the necessary sensitivity.
Vooral in een gebied met een gevoelig milieu is dat een absolute noodzaak, en ik hoop dat de Commissie ook de nodige gevoeligheid aan de dag legt.
EnglishLastly, which other lobbyists have been allowed to exhibit in the Council of Ministers, and how much does it cost to use Council buildings as a showcase?
Ten slotte, welke andere lobbyisten hebben toestemming gekregen om de Raad te benutten als showroom en hoeveel kost het om de gebouwen van de Raad als zodanig te gebruiken?
EnglishMadam President, when archaeologists comb the countryside today and find the bones of prehistoric dinosaurs, they are delighted and can prepare and exhibit these finds in perfect safety.
Mevrouw de Voorzitter, er zijn archeologen die de hele wereld afzoeken naar dinosaurussen uit het verleden en als zij er een vinden zijn zij de koning te rijk.