EN

fan {noun}

volume_up
fan (also: devotee)
A fan saw it on TV, recorded it with her camera phone, and uploaded it to YouTube.
Een fan zag dit op TV, nam het op met haar telefooncamera en laadde het op naar YouTube.
I've been a huge fan of enterprise and entrepreneurship since 1993.
Ik ben al sinds 1993 een grote fan van ondernemingen en ondernemerschap.
This may sound strange, but I'm a big fan of the concrete block.
Het klinkt misschien raar, maar ik ben een grote fan van het betonblok.
I am not a NATO fan, but anything is better than standing by idly.
Ik ben geen NAVO-liefhebber, maar alles is beter dan toekijken.
It is my belief that the President-in-Office is a fan of bedtime stories and children ’ s programmes, and that is why he has left us.
Ik begrijp dat de fungerend voorzitter van de Raad een liefhebber is van kinderprogramma's en kinderverhaaltjes en dat hij ons daarom verlaat.
It's got a fan, it's got headlights for warmth, it's got door chimes for alarm -- it runs off a car battery.
Het heeft een ventilator, het heeft koplampen voor warmte, het heeft deurbellen als alarm. ~~~ Het loopt op een autoaccu.
Like he did one with -- he had a little wheel, like a fan, that was sort of loosely attached, so it could spin by itself.
Zoals met een klein wiel, als een ventilator, dat los kon draaien, het kon draaien op zichzelf.
I can raise an animal under conditions that would be equivalent to raising a baby under a moderately loud ceiling fan, in the presence of continuous noise.
Ik zou een dier kunnen laten opgroeien onder voorwaarden te vergelijken met het laten opgroeien van een baby onder een gematigd luide ventilator aan het plafond, dus onder constant lawaai.
What happens is, you take pictures as the Earth rotates, you get a fan across the sky.
Wat er gebeurt is dat je foto's neemt terwijl de Aarde draait, je krijgt een soort waaier door de ruimte.
And I thought, what about the gesture of opening the fan, and how simply could I state something.
En ik dacht, wacht dacht je van de beweging van het openen van de waaier, en hoe eenvoudig zou ik iets kunnen uitdrukken.
We admire your country - I personally am a great fan of your political transparency, but I am fast losing heart when it comes to these crucial issues regarding the future.
Wij hebben bewondering voor uw land en ik ben zelf een groot bewonderaar van de politieke openheid, maar nu het gaat om de centrale vraagstukken van de toekomst lijkt het aan moed te ontbreken.
NL

fan {de}

volume_up
Een fan zag dit op TV, nam het op met haar telefooncamera en laadde het op naar YouTube.
A fan saw it on TV, recorded it with her camera phone, and uploaded it to YouTube.
Ik ben al sinds 1993 een grote fan van ondernemingen en ondernemerschap.
I've been a huge fan of enterprise and entrepreneurship since 1993.
Het klinkt misschien raar, maar ik ben een grote fan van het betonblok.
This may sound strange, but I'm a big fan of the concrete block.

Synonyms (English) for "fan":

fan

Context sentences for "fan" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a pro-amateur, or pro-am media critic who has this high fan-out rate.
Dit is een pro-amateur, of pro-am, mediacriticus die een hoog bereik heeft.
EnglishThere is just one sport of which I am not a fan, and that is women's boxing.
Van één tak van sport ben ik geen grote aanhanger, het vrouwenboksen.
EnglishAnd then again, this is a found object, a little fan that I found.
Aan de andere kant, dit is een gevonden voorwerp, een waaiertje dat ik vond.
EnglishI have to confess that I am not entirely a fan of voluntary codes.
Ik moet bekennen dat ik geen groot voorstander van vrijwillige codes ben.
EnglishAs you are aware, personally I am not a fan of a matching clause.
Zoals u weet, ben ik zelf geen voorstander van een matching-clausule.
EnglishWe actually have a fan club for the robot, DARwIn: Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence.
Deze DARwIn, Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence, heeft zijn eigen fanclub.
EnglishIt means I don't wanna be next to you when the shit hits the fan.
Het betekent dat ik niet naast je wil staan, als de hel losbarst.
EnglishSo Dereck turned on the heater fan in the car -- very innovative.
Dus Dereck zette de aanjager van de auto aan -- zeer innovatief.
EnglishAs regards employment, I am no fan of deregulation - quite the reverse.
Wat de werkgelegenheid betreft, ben ik zeker geen fanatiek voorstander van deregulering, wel integendeel.
EnglishSo, we all hit the water at the same time, swim for the fan boat.
We springen tegelijk in het water en zwemmen naar de boot.
EnglishBut they concentrate in the Gulf and then fan out all across the arctic.
Ik zag vogels die broeden in Groenland in de Golf.
EnglishAs a football fan, I still have absolutely no choice.
Als voetbalsupporter heb ik nog steeds absoluut geen enkele keuze.
EnglishDo you see the fan-like scans made across the sky?
Zien jullie de waaierachtige scans die door de ruimte gemaakt zijn?
EnglishIf we really do make good progress in this regard, I may yet become a fan of open coordination.
Als we op dit punt werkelijk grote vooruitgang boeken, zou ik voorstander kunnen worden van de open coördinatie.
EnglishIt is not up to us in the European Parliament to fan the flames through all kinds of unilateral actions.
Als Europees Parlement is het niet onze taak de gemoederen op te hitsen via allerlei eenzijdige acties.
EnglishI found a tractor fan, shock absorber, PVC pipes.
I vond een tractorventilator, een schokdemper en pvc-buizen.
EnglishNow I'm a big fan of commitment devices actually.
Ik ben een groot voorstander van verplichtingsmiddelen.
EnglishI am a great fan of voluntary quotas on electoral lists, without which, in fact, I would not be here today.
Ik ben een groot voorstander van vrijwillige quota op kieslijsten en zonder deze zou ik hier zelf ook niet staan.
EnglishAnd I just want to end by suggesting a few ways in which these principles could fan out into the world.
En ik wil graag eindigen door een paar manieren voor te stellen waarop deze principes in de wereld kunnen uitzwermen.
EnglishFirst, no real sports fan would talk that way.
Ten eerste, geen enkele echte sportfan zou dit zeggen.