EN feel
volume_up
{noun}

feel (also: feeling, heart, sense, sentiment)
That would go a long way to make the public feel that this was their currency.
Dat kan helpen om de bevolking het gevoel te geven dat het om hun munt gaat.
This one doesn't have the video in it, but you get a little feel from what it can do.
Dit heeft geen video, maar je krijgt een beetje het gevoel van wat het kan doen.
It does feel like something to be wrong; it feels like being right.
Fout zitten gaat vergezeld van een gevoel; een gevoel van het juist te hebben.
And this effect is very pleasant on the mind, and it helps the sentence to feel right.
Dit effect is zeer aangenaam voor de geest, en het helpt om de zin te waarderen.
It is not putting it too strongly to say that, in a sense, we feel betrayed by it.
Het is niet overdreven om te zeggen dat wij ons er in zekere zin door verraden voelen.
Without Malta, the Union, Europe, would never feel complete.
Zonder Malta zou de Unie, zou Europa in zekere zin altijd verweesd blijven.
feel

Context sentences for "feel" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
Ten tweede vinden ook wij dat het Protocol van Kyoto geratificeerd moet worden.
EnglishIn general, I feel that we must take note of certain considerations and questions.
In het algemeen moeten we enkele overwegingen, enkele kwesties onder ogen zien.
EnglishI feel that Parliament should also pay tribute to these brave, remarkable firemen.
Ook dit Parlement zou deze dappere en moedige brandweerlieden moeten herdenken.
EnglishWe really do not feel that the Council of Ministers wants to reach agreement here.
Wij hebben inderdaad niet echt de indruk dat de Raad terzake een akkoord wenst.
EnglishThese, I feel, are adequate reasons for me not to support the report as it stands.
Dit alles is voor mij voldoende reden om dit verslag in deze vorm niet te steunen.
EnglishI would, however, like to highlight what I feel are the key aspects of the debate.
Ik wil wel graag aangeven wat volgens mij de essentiële punten van dit debat zijn.
EnglishOn the contrary, we feel that he should be received and we want him to be received.
Integendeel zelfs, indien hij ontvangen wenst te worden, dient dat te gebeuren.
EnglishI feel confident that these initiatives can be continued in the future as well.
Ik vertrouw erop dat ook deze initiatieven in de toekomst kunnen worden voortgezet.
EnglishThis, I feel, will be the aspect of the agreements which will cause most concern.
Dit is naar mijn mening het meeste zorgwekkende aspect van de overeenkomsten.
EnglishI do not feel that this would be the right thing to do, and I will tell you why.
Ik geloof niet dat dat een terechte keuze is, en ik zal u uitleggen waarom.
EnglishTherefore, we all feel that Guantánamo should be closed as soon as possible.
Daarom vinden we allemaal dat Guantanamo zo snel mogelijk gesloten moet worden.
EnglishI feel that the European Union will be able to play a major role in this matter.
De Europese Unie kan volgens mij op dit terrein een belangrijke rol spelen.
EnglishEven less do I feel that I can agree with those who claim that the Pact is dead.
Ik sta ook niet achter degenen die zeiden dat het pact dood en begraven is.
EnglishI feel like I’m coming home to talk about what I’ve been away doing for 20 years.
Het voelt alsof ik thuiskom om te praten over wat ik elders 20 jaar lang gedaan heb.
EnglishAt first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.
Om te beginnen zijn er volgens mij drie essentiële punten die in het oog springen.
EnglishI feel that the same issues will come up again in relation to telephone tapping.
Ik denk dat we dit ook zullen meemaken met het voorstel betreffende telefoonbewaking.
EnglishYou said that politicians feel a sense of frustration, not to mention cynicism.
U sprak over de frustratie van de politici; ik zou daar cynisme aan willen toevoegen.
EnglishI feel that this should be the subject of forthcoming European Union action.
Ik geloof dat dit het oogmerk van volgende acties van de Europese Unie kan worden.
EnglishI feel that this directive should be extended to include this type of inspection.
Naar mijn mening moet ook de controle van deze bestedingen onder de richtlijn vallen.
EnglishI feel that it is extremely important to make two observations at this point.
Mijns inziens is het van belang dat in dit stadium twee opmerkingen worden gemaakt.