EN fire
volume_up
{noun}

fire (also: conflagration)
There was not a fire on that particular occasion, but we were not to know that.
Uiteindelijk was er geen brand, maar dat wisten wij niet.
Fundamentalists have set fire to the newspaper's offices in Peshawar.
De fundamentalisten hebben het kantoor van de krant in Peshawar in brand gestoken.
Fight the fire in the winter and not in the summer, when it is already raging.
Dat wil zeggen, de brand in de winter bestrijden, en niet in de zomer, wanneer hij woedt.
fire (also: fervor, fervour, glow, heat)
volume_up
vuur {het}
I do not recommend fighting fire with fire in this circumstance.
Ik ben er geen voorstander van om in dit geval vuur met vuur te bestrijden.
These are the three working elements of fire that you have to have to have a good controlled fire.
Dit zijn de drie basiselementen van vuur die je nodig hebt voor een goed gecontroleerd vuur.
There will be water and fire, sun and storm, and they will make for an exciting debate.
Het zal water en vuur zijn, zon en stormwind, dat maakt het debat spannend.
fire (also: footwarmer, foot stove)
fire (also: cooker, stove)
fire (also: bonfire, camp fire)
And you can think of the open-pit fire as a laboratory.
En je kan een kampvuur zien als een laboratorium.
fire (also: conflagration)
The explosion and fire which followed it led to the deaths of seven workers.
De explosie en de daarop volgende vuurzee had de dood van zeven werknemers tot gevolg.
The women in this room are lotuses in a sea of fire.
De vrouwen in deze zaal zijn lotussen in een vuurzee.

Context sentences for "fire" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe controller checks the computer, ready to fire, and the first ball is fired.
De bediener kijkt of de computer klaar is, en de eerste bal is afgeschoten.
EnglishAnd they noticed that the city never gets to digging out these fire hydrants.
Ze bemerkten dat de stad niet toekomt aan het uitgraven van deze brandkranen.
EnglishWe have to do everything in our power to make sure that this cease-fire lasts.
Wij moeten alles doen wat in onze macht ligt om te zorgen dat dit bestand standhoudt.
EnglishWe're standing around with watering cans, when what we really need is the fire brigade.
We staan erbij met flessen water, terwijl we toch echt de brandweer nodig hebben.
EnglishThey opened fire on the Red Cross, which was trying to gain entry to the camp.
Ze hebben inderdaad geschoten op het Rode Kruis dat het kamp probeerde binnen te komen.
EnglishWe must adopt fire prevention action, bearing in mind especially that these must be in...
Maatregelen ter voorkoming van bosbranden zijn derhalve absoluut noodzakelijk...
EnglishThe issue of protection against fire is a different and more complex one.
De bescherming tegen bosbranden vertoont een ander en ook complexer karakter.
EnglishLeft by the fountain, right by the fire exit, to the elevator at the end.
Rechts bij de waterfontein, dan weer gelijk rechts en dan doorlopen tot aan de lift.
EnglishIt's an old temple-building technique from Japan but bamboo is very fire-susceptible.
Het is een oude Japanse manier om tempels te bouwen maar bamboe is erg brandgevaarlijk.
EnglishThis little squid is called the fire shooter because of its ability to do this.
Deze kleine inktvis wordt de vuurschieter genoemd omwille van zijn vermogen om dit te doen.
EnglishOr else find the boy who lit the fire in the first place, to see if you can change him."
Of anders vind de jongen die het aanstak, om te trachten hem te veranderen."
EnglishEvery town that has a volunteer fire department understands this way of thinking.
Elke stad met een vrijwillige brandweer snapt deze manier van denken.
EnglishThis is equivalent to 15 % of the area of forest destroyed by fire in this Member State.
Dat komt overeen met 15% van de afgebrande bosoppervlakte in deze lidstaat.
EnglishMy baptism - and I hope it will not be a baptism of fire - will take place tomorrow evening.
Mijn doop - en ik hoop dat het geen vuurdoop wordt - zal morgenavond plaatsvinden.
EnglishNot really, because if you looked at what happened in 1998, the fire started.
Niet echt, want als je kijkt naar wat er is gebeurd in 1998, branden.
EnglishWe waited till the house had actually burned down before calling the fire brigade.
Wij hebben gewacht tot alles in lichterlaaie stond en hebben toen pas de brandweer geroepen.
EnglishIn March 1991, UN Resolution 686 set out the conditions of the cease-fire.
In maart 1991 werden in VN-resolutie 686 de voorwaarden van de wapenstilstand vastgelegd.
EnglishWe experienced this at first hand because our group came under fire.
Dat hebben we aan den lijve ondervonden, want onze delegatie werd beschoten.
EnglishSo, you know, we have a FireWire camera, it looked at an infrared pointer.
We hebben een FireWire-camera die naar een infrarood-aanwijzer kijkt.
EnglishIn Germany, we have a saying to the effect that there is no smoke without fire.
In Duitsland is er een gezegde: u201CWaar rook is, is vuuru201D.