"flex" translation into Dutch

EN

"flex" in Dutch

EN flex
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "flex":

flex

Context sentences for "flex" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd they mandated that their new vehicles would be flex-fuel compatible, right?
Ze stipuleerden dat hun nieuwe voertuigen geschikt zouden zijn voor flex-fuel.
EnglishThey're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
Ze leren het systeem aan te spannen waardoor hun endogene opiaten vrijkomen.
EnglishIt is not as though we were simply trying to flex our muscles in some kind of power struggle.
Het gaat er niet om dat wij onze spierballen willen laten zien om onze macht te tonen.
EnglishSo he wants fine motor control: flex at the wrist, flex at the elbow, abduct and flex at the shoulder.
Hij wilde dus ook fijnmotorische controle: flexie in de pols en de elleboog, abductie en flexie in de schouder.
EnglishThe presidency's term is only six months and every presidency is keen to flex its political muscles.
Het voorzitterschap is maar een half jaar en ieder voorzitterschap wil graag zijn politieke spierballen laten zien.
English.: five percent are flex-fuel.
Vergelijk dat met de VS: 5% is flex-fuel.
EnglishSo put your arms back up and flex your bicep.
Doe uw armen weer omhoog en span uw biceps aan.
EnglishAM: It's a company in San Diego called Flex-Foot.
AM: Een bedrijf in San Diego, Flex-Foot.
EnglishLet's say we converted all the vehicles in the United States to battery electric vehicles, hydrogen fuel cell vehicles or flex fuel vehicles run on E85.
Stel dat we alle auto's in de Verenigde Staten konden omzetten naar elektrische auto's, brandstofcel auto's of auto's op flexibele brandstof als E85.
EnglishFurthermore, the Cotonou Agreement includes a facility which can be used to mitigate the adverse effects of fluctuations of ACP countries ' export earnings - the FLEX system.
Bovendien biedt het Akkoord van Cotonou de mogelijkheid om de nadelige gevolgen voor ontwikkelingslanden van schommelingen in de inkomsten uit export te dempen - het FLEX-systeem.