EN foreigner
volume_up
{noun}

foreigner (also: stranger)
Is the reason for this that the concept of a foreigner has negative connotations?
Is het omdat het woord vreemdeling een negatieve connotatie heeft?
A foreigner to be expelled is first and foremost a security and public order issue.
Een uit het land te zetten vreemdeling is in de eerste plaats een kwestie van veiligheid en openbare orde.
The mosque where the respectful foreigner is showered with blessings and with tears, and welcomed as a gift.
De moskee waar de respectvolle vreemdeling bedolven wordt onder de zegeningen en de tranen, en verwelkomd als een geschenk.
foreigner (also: alien, non-citizen)
'Better a foreigner in the United States than in Europe ', as someone once put it.
Of zoals iemand eens heeft gezegd: ' Liever buitenlander in de Verenigde Staten dan in Europa?.
Now, a foreigner in Denmark must be 24 to bring in his wife from her home country.
Nu moet men als buitenlander in Denemarken 24 jaar oud zijn om een bruid uit zijn vaderland te mogen halen.
It was here that I had my first encounter with what I call the "representative foreigner."
Hier had ik mijn eerste ontmoeting met wat ik de "representatieve buitenlander" noem.
foreigner (also: stranger)
foreigner (also: stranger)
Practice has shown that facilities for foreigners studying in many eastern European countries are still very borderline.
De praktijk heeft uitgewezen dat in veel voormalige Oost-Europese landen de mogelijkheden van buitenlandse studenten om te studeren nog zeer beperkt zijn.
It also asks the armed groups to free all hostages, foreigners and Colombians, and to immediately renounce these practices.
Ook verzoekt zij de gewapende groeperingen alle buitenlandse en Colombiaanse gijzelaars vrij te laten en dit soort praktijken onmiddellijk te staken en te veroordelen.
On the contrary, the reduction of the irregular employment of foreigners has resulted in additional income for national budgets.
Integendeel zelfs, nu er meer buitenlandse werknemers uit het illegale circuit zijn gehaald, zijn de belastinginkomsten van de staat gestegen.
foreigner

Synonyms (English) for "foreigner":

foreigner
foreign

Context sentences for "foreigner" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll fishermen, irrespective of nationality, are very adept at bending rules to their own advantage and blaming it on the foreigner, blaming it on the Irishman or the Dane or the Spaniard.
Alle vissers, ongeacht hun nationaliteit, zijn er zeer bedreven in om regels in hun eigen voordeel uit te leggen en de schuld aan buitenlanders te geven, of dat nu Ieren, Denen of Spanjaarden zijn.