"forfeit" translation into Dutch

EN

"forfeit" in Dutch

EN forfeit
volume_up
{noun}

forfeit (also: penalty, punishment, sentence)
forfeit (also: expiation, fine, penalty)

Context sentences for "forfeit" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUkraine and the European Union should not forfeit this single and unique opportunity.
Oekraïne en de Europese Unie moeten deze eenmalige en unieke kans niet voorbij laten gaan.
EnglishUniversities that do not comply, however, must forfeit their subsidies.
Universiteiten die hier tekort schieten zouden eigenlijk geen geld meer mogen ontvangen.
EnglishDespite the difficulties, the parties have not wanted to forfeit the progress achieved in spite of everything.
Ondanks de problemen hebben de partijen de vooruitgang die ondanks alles is geboekt, willen behouden.
EnglishIf you let them go, your life will be forfeit.
EnglishOtherwise, if the Council continues to make a succession of new promises without the money to back them up, we will forfeit our credibility.
Wij worden ongeloofwaardig als de Raad telkens weer toezeggingen doet zonder over het noodzakelijke geld te beschikken.
EnglishFailure to appear...... in Iocations at assigned times...... results in forfeit of protection, protection you will definitely need.
Als je niet komt... op de plekken op de afgesproken tijden... betekent dat ontzegging van bescherming, die je hard nodig zult hebben.
EnglishIf we are not to forfeit the trust of people in the affected regions, we must point this out clearly, honestly and at an early stage.
Willen we het vertrouwen van de mensen in de betrokken regio's niet verspelen, dan moeten we daar duidelijk, eerlijk en tijdig op wijzen.
EnglishConcrete rules must be laid down, and those countries which do not observe the rules should forfeit the right to use the mark.
Er moeten concrete regels worden vastgesteld en de landen die zich niet aan deze regels houden, mogen het recht niet krijgen om het kwaliteitskeurmerk te gebruiken.
EnglishThey would forfeit any chance of achieving genuine democratic legitimacy for the European project, perhaps for many years to come.
Alle kansen op het bereiken van een werkelijk democratische legitimiteit van het Europese project zouden daarmee - misschien wel voor vele jaren - verkeken zijn.
EnglishAnyone who does not comply with this regulation in Article 213 can be dismissed or made to forfeit his or her pension rights or other similar benefits.
Wie zich niet aan deze bepaling in artikel 213 houdt, kan worden ontslagen of het recht op pensioen of andere voordelen van dien aard verliezen.
EnglishIf, as Europeans, we are not completely to forfeit our good name, a different refugee policy based upon respect, openness and legal certainty is required.
Als wij Europeanen onze reputatie niet helemaal willen verliezen, is er een ander vluchtelingenbeleid nodig dat gebaseerd is op respect, transparantie en rechtszekerheid.
EnglishHere people would be able to seize and forfeit'suspected ' lorries through a simple court order without impartial, public legal proceedings.
Nu zal men dus ' verdachte ' vrachtwagens in beslag kunnen nemen en verbeurd kunnen verklaren op grond van een eenvoudig rechterlijk besluit zonder een openbare, onpartijdige rechtsgang.
EnglishLast year, Morocco withdrew from the negotiating table and, like a good player who has won, ended up with all the cards and did not forfeit a single concession.
Toen Marokko vorig jaar de onderhandelingstafel verliet, heeft het als een speler die een goede slag doet alle winst opgestreken zonder ook maar enige toezegging te verliezen.
EnglishMr President, Commissioner Monti, the European Parliament would forfeit its credibility if it adopted the Rothley report, which is totally unacceptable in terms of ethics and morality.
Mijnheer de Voorzitter, commissaris Monti, het Europees Parlement zou zijn geloofwaardigheid verliezen als het met het ethisch en moreel volslagen onaanvaardbare verslag-Rothley zou instemmen.
EnglishIf we fail to take action now, we will forfeit the confidence of the workers who are now losing their jobs, as well as the investors in the capital markets – confidence that we want to secure.
Als we nu niet handelen, zullen we noch het vertrouwen winnen van de werknemers, die nu ook nog eens hun baan verliezen, noch dat van de beleggers op de kapitaalmarkt, en dat is toch wat we willen.