"forward motion" translation into Dutch

EN

"forward motion" in Dutch

EN forward motion
volume_up
{noun}

forward motion
volume_up
voorwaardse beweging {de}

Synonyms (English) for "forward motion":

forward motion

Similar translations for "forward motion" in Dutch

forward noun
forward adjective
to forward verb
motion noun
to motion verb

Context sentences for "forward motion" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHaving said this, our Group is pleased about the step forward which the compromise motion represents.
Wij zijn echter verheugd over de vorderingen die met deze ontwerpresolutie zijn geboekt.
EnglishWe support the proposal put forward in the joint motion for a resolution on the G8 meeting.
Dit is een belangrijk moment om met de nodige krachten een oplossing van dit probleem te bereiken.
EnglishMr President, I am speaking to put forward a procedural motion with reference to Rule 152.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik neem het woord voor een voorstel van orde onder verwijzing naar artikel 152.
EnglishAs far as Tunisia is concerned, the pretexts put forward in the motion for a resolution are flimsy and the evidence slight.
Wat Tunesië betreft, zijn de in de ontwerpresolutie gebruikte voorwendsels uiterst mager en de bewijzen licht.
EnglishAs the Liberals were very definitely opposed to the idea, I am astonished that they have now put forward this motion, but that is their right.
Daarom verbaast het me dat dit voorstel nu van de liberalen komt, maar het is hun volste recht.
EnglishKicking harder doesn't solve the problem because the average swimmer only transfers about three percent of their energy expenditure into forward motion.
Harder trappen lost het probleem niet op omdat de gemiddelde zwemmer slechts drie procent van zijn energie steek in voorwaartse bewegingen.
EnglishSecondly, looking forward to the motion for a resolution on the Katiforis report later this evening, paragraph 28 is of particular importance.
Ten tweede is, met een vooruitblik naar de ontwerpresolutie in het verslag-Katiforis, dat later vanavond op de agenda staat, paragraaf 28 van bijzonder belang.