"freeze" translation into Dutch

EN

"freeze" in Dutch

EN

freeze {noun}

volume_up

Context sentences for "freeze" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe United States has already added an investment freeze to these sanctions.
De Verenigde Staten heeft al een investeringsstop toegevoegd aan die sancties.
EnglishA few freeze-dried meals, but mostly I try and eat much more unprocessed foods.
Een paar vriesdroogmaaltijden, maar meestal probeer ik meer onbewerkte dingen te eten.
EnglishThere is no place in a social market economy for a social freeze policy of this kind.
In een sociale markteconomie is er geen plaats voor een dergelijk sociaal kil beleid.
EnglishWe cannot have the applicant countries made to suffer because we freeze our spending.
Het mag niet zo zijn dat de kandidaat-landen de dupe worden van bevriezing van de uitgaven.
EnglishIs the Union willing to do the same and to freeze its reform of the CAP?
Is de Unie bereid deze lijn ook te volgen en de hervorming van het GLB in de ijskast te zetten?
EnglishTo put it simply: the people of Serbia ought neither to freeze nor to go hungry this winter.
Het is heel eenvoudig: in Servië mogen de mensen deze winter geen kou en geen honger lijden.
EnglishAs far as the Sturdy report is concerned, I agree with the freeze on agricultural prices.
Wat het verslag-Sturdy betreft, kan ik met de algemene bevriezing van de landbouwprijzen instemmen.
EnglishIn the United States, the police quick-freeze data.
In de Verenigde Staten wordt informatie door de politie u201Csnelgevrorenu201D.
EnglishYou become whatever it is that will freeze you, numb you and protect you from doubt or change.
Je wordt wat het ook is dat je bevriest, je verdooft en je beschermt tegen twijfel of verandering.
EnglishInstead, an agreement was reached on the ‘ quick freeze’ mechanism, which is perhaps a suitable solution.
In plaats daarvan heeft men gekozen voor de wellicht zinvolle maatregel.
EnglishSo I was able to actually screen-shot and freeze-frame to make sure.
Dus kon ik eindenlijk beeld voor beeld zekerheid krijgen.
EnglishOf course you can also seize these people’ s bank accounts and freeze the money until such time as circumstances change.
Natuurlijk kunnen ook hun rekeningen worden bevroren zolang de situatie niet verbetert.
EnglishJust think about it: a freeze on the proposal.
Stelt u zich eens voor: de Unie bevriest het voorstel!
EnglishHow many years did it take to decide to freeze the assets of Burmese dignitaries abroad?
Hoeveel jaren heeft het gekost om te komen tot bevriezing van de buitenlandse bezittingen van de Birmaanse hoogwaardigheidsbekleders?
EnglishBoth the Egyptian-Jordanian initiative and the Mitchell Report demand a freeze on all settlements.
Zowel het Egyptisch-Jordaanse initiatief als het rapport-Mitchell eisen volledige stopzetting van de bouw van nederzettingen.
EnglishAnd eventually they had to freeze their organization into something called a bastardized thruscenium.
Ze kregen geen goedkoop werk meer aangeboden en uiteindelijk moest de organisatie inkrimpen tot een soort tweederangs open podium.
EnglishIt is therefore good that the EBRD should freeze assets and investments when human rights are threatened.
Daarom is het een goede zaak dat de EBWO financiële middelen en investeringen bevriest als de mensenrechten in het geding zijn.
EnglishDo you really want to freeze budgets so that we fail to make the investment necessary for our future?
Wilt u soms dat de investeringen die nodig zijn voor de toekomst van ons allemaal achterwege blijven omdat de budgetten geblokkeerd zijn?
EnglishI hear people from time to time calling for a freeze on Community budgets below the level of the 2006 budget.
Ik hoor hier en daar nog mensen pleiten voor bevriezing van de communautaire begrotingen onder het niveau van de begroting van 2006.
EnglishHowever, this is no reason to speak of a freeze on the LEADER-II programme in Spain, as Mr Izquierdo Collado has done.
Dit is echter geen reden om, zoals de waarde afgevaardigde, te spreken van een bevriezing van het LEADER II-programma in Spanje.