"Go" translation into Dutch

EN

"Go" in Dutch

volume_up
Go {noun}
NL
NL

"Go" in English

EN

EN Go
volume_up
{noun}

1. sports: "board game"

Go
volume_up
Go {het} (bordspel)
So this is where car-sharing companies such as Zipcar and GoGet come in.
Dus hier zie je auto-deel bedrijven zoals Zipcar en GoGet in de markt verschijnen.
It should be Go Go Gadget!" "No, no, no!
Het moet Go Go Gadget worden!"
And here's the whole code of Pac-Man, visualized with all the go-to, go-back-to, also made into a beautiful choreography.
En hier is de hele code van Pac-Man gevisualiseerd, met alle go-to, go-back-to. ~~~ Een mooie choreografie.

Context sentences for "Go" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
Als het attractiepark roestig is en uit elkaar valt, ga je niet in de attracties.
EnglishHowever, can you please now review that decision and go back to the old system?
Kunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?
EnglishWhen I go to the Congo, whom do you want me to speak to if not the head of state.
Met wie wilt u dan dat ik spreek als ik naar Congo ga, zo niet het staatshoofd?
EnglishSo what happens when you leave your lab and you go outside into the real world?
Wat gebeurt er als je je lab verlaat, en je naar buiten gaat, de echte wereld in?
EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
Wat je doet als je naar een nieuwe site gaat is een soort van franchise uitrollen.
EnglishTiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.
Piepklein gedragseconomisch detail: in Italië tellen ze de penaltypunten terug.
EnglishThese important coalitions are needed for the project for Europe to go forward.
Deze belangrijke coalities zijn nodig om het Europees project verder te helpen.
EnglishI am therefore in favour of a 'pay as you go'system, which is much more stable.
Daarom ben ik voorstander van een omslagstelsel, dat immers veel stabieler is.
EnglishAnd as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
Hoe hoger je gaat, hoe omvangrijker de proeven zijn. ~~~ Die hebben minder fouten.
EnglishAgainst my doctors' and family's wishes, I needed to go back for the funeral.
Hoewel mijn dokters en familie het afraadden, moest ik terug voor de begrafenis.
EnglishWhat if biologists could only study animals that made people go, "Aww." ~~~ Right?
Wat als biologen alleen dieren konden bestuderen die een "Ooh"-reactie uitlokken?
EnglishThen, after some moments, you just go a little back, and then it starts burning.
Dan, na een tijdje, ga je iets naar achteren en daarna begint het te branden.
EnglishIts detailed proposals are probably also the most sensible way to go about this.
Waarschijnlijk zijn haar voorstellen, ook wat de details betreft, verstandig.
EnglishI would also suggest that perhaps we could organise groups of Members to go round.
Misschien kunnen we het zo organiseren dat de leden in groepen worden rondgeleid.
EnglishAll of these factors go to show that this type of development is unsustainable.
Al deze factoren bevestigen dat dit soort ontwikkeling niet duurzaam kan zijn.
EnglishHow long will we go on accepting the deviance of a system that has gone blind?
Hoelang nog accepteren we de misstappen van een met blindheid geslagen stelsel?
EnglishHe convinced our folks that he needed to go to Europe, and I needed to come along.
Hij overtuigde onze ouders ervan dat hij naar Europa moest... en dat ik mee moest.
EnglishEverybody knows that if you want to have an abortion in Ireland, you go to London!
Iedereen weet dat als je in Ierland een abortus wilt, je dan naar Londen gaat!
EnglishYour amendments show that this proposal does not go far enough for your liking.
Uit uw amendementen blijkt dat dit voorstel wat u betreft nog niet ver genoeg gaat.
EnglishIts communiqué of 3 July does not go as far as that of Switzerland or Turkey!
Zijn mededeling van 3 juli gaat niet zo ver als die van Zwitserland of Turkije!