"to go out" translation into Dutch

EN

"to go out" in Dutch

EN to go out
volume_up
{verb}

This is the message which must go out from today's debate.
Dat is het signaal dat van het debat van vandaag moet uitgaan.
Mr President, I welcome the representatives from Ukraine to whom all our hearts go out.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de afgevaardigden uit de Oekraine welkom heten, naar wie al onze harten uitgaan.
I hope that that is the message which will go out to the Romanian Government today, loud and clear.
Ik hoop dat dat de boodschap is die wij vandaag, luid en duidelijk, naar de Roemeense regering zullen doen uitgaan.
Well, let's go out to where we really need to get, and then look at the intermediate.
Laten we eerst kijken waar we moeten uitkomen, en dan naar de tussenweg.
That means that the driver must go out and stand by the wheelchair when it is raised.
Dat betekent dat de chauffeur moet uitstappen en naast de rolstoel moet gaan staan terwijl deze omhoog gaat.
to go out (also: to exit)

Similar translations for "to go out" in Dutch

Go noun
Dutch
to go verb
out adjective
Dutch
out adverb
to out verb

Context sentences for "to go out" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is not up to the authorities to say how many women must go out to work.
Het is niet aan de autoriteiten om te beslissen hoeveel vrouwen moeten werken.
EnglishThey don't even go out of their rooms, and you want to take them to India."
Ze mogen zelfs hun kamer niet uit en jullie willen hen meenemen naar India.'
EnglishTurns out, go home and do the math, the nine to 11 is a bigger change.
Als ik thuis de berekening maak, dan is van 4,5 naar de 4 de grotere verandering.
EnglishNow, the activities from the lab have taught us now how to go out in the open ocean.
Nu hebben de activiteiten van het lab ons geleerd hoe te werk te gaan in de open oceaan.
EnglishBut this is learning too, because we asked them to go out into real spaces.
Maar dit is ook leren, want we vragen hun om naar echte plaatsen te gaan.
EnglishWell, in 1991 it was finally time for us to go in and try out this baby.
In 1991 was het eindelijk zover voor ons, dus we stapten erin en probeerden het uit.
EnglishPatrice and Patee set out most days to go out hunting in the forest around their homes.
Patrice en Patee gaan de meeste dagen jagen in de wouden waarbij ze wonen.
EnglishThis is a robot that you can go out and buy, and that will clean up your floor.
Dit is een robot die je kunt kopen en die je vloer zal schoonmaken.
EnglishI hope I try to go out of my way to try and read and understand all the literature.
Ik probeer zoveel mogelijk te begrijpen en alle literatuur te lezen.
EnglishOr you could go out by yourself even to a half-block-long empty lot,
Je kon nog gewoon in je eentje rondneuzen op lege plekken tussen de stratenblokken,
EnglishWhich army would be able to go out in blue helmets and protect the Iraqis?
Welk leger zet er nu een blauwe helm op en denkt daarmee de Irakezen te kunnen beschermen?
EnglishSo people scrambled, took their things and ready to go, move out.
Dus haastten de mensen zich, pakten hun dingen en klaar om te gaan, te vertrekken.
EnglishIf you had to start from scratch, let's say you go out into the countryside.
Als je bijvoorbeeld moest beginnen met naar het platteland te gaan.
EnglishThey go out, they get the food, they dig the nest, and the queen never comes out again.
Ze gaan naar buiten, halen voedsel, graven het nest, en de koningin komt nooit meer buiten.
EnglishBut we have no idea what we're going find when we go out there with our technology.
Maar we hebben geen idee wat we gaan vinden met onze technologie.
EnglishMr President, for as long as they remain imprisoned, we must go on pointing this out.
Mijnheer de Voorzitter, zolang zij niet worden vrijgelaten, moeten wij hier op blijven wijzen.
EnglishI was afraid some repressed part of myself would go out of control, and I'd be forever entrapped
Ik was bang dat een onderdrukt deel van mij zich zou laten gaan, dat ik me voor eeuwig
EnglishWe've been told to go out on a limb and say something surprising.
Ons is verteld het onszelf lastig te maken en iets verrassends te zeggen.
EnglishIt's not just Topshop, I get some strange looks when I go out getting my props.
Het is niet allemaal mooi. ~~~ Ik krijg soms rare blikken als ik mijn rekwisieten te voorschijn haal.
EnglishThey prepared a boat for them and they would not even go out in the boat.
De vissers hadden een boot gereedgemaakt, maar de wetenschappers wilden er niet in plaatsnemen.