"go to" translation into Dutch

EN

"go to" in Dutch

EN go to
volume_up
{verb}

Don't go and look for carbon, go and look for evolvable stuff.
Niet op zoek gaan naar koolstof, maar op zoek gaan naar evolueerbaar spul.
Within the health programme, the majority will go towards the education programme.
Van het gezondheidsprogramma zal het merendeel gaan naar onderwijsactiviteiten.
Many of these subsidies go to destructive fishing practices.
Veel van deze subsidies gaan naar vernietigende visserij praktijken.
go to
But I hope you do not rule that it is inadmissible and that we can go ahead with the vote.
Maar ik hoop dat u dat niet doet en dat we over kunnen gaan tot stemming.
There are at least two more years to go before accession.
Er zijn nu nog minstens twee jaar te gaan tot de toetreding.
Hij zal achter me aan gaan tot het einde Nancy

Synonyms (English) for "go to":

go to
English

Similar translations for "go to" in Dutch

Go noun
Dutch
to go verb
to preposition

Context sentences for "go to" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose good practices go well beyond the information and consultation of workers.
Die goede procedures gaan verder dan het informeren en raadplegen van werknemers.
EnglishImmigration policy, though, must go hand in hand with a policy for integration.
Immigratiebeleid dient echter ook hand in hand te gaan met een integratiebeleid.
EnglishIf that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
Als het attractiepark roestig is en uit elkaar valt, ga je niet in de attracties.
EnglishHowever, can you please now review that decision and go back to the old system?
Kunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?
EnglishWhen I go to the Congo, whom do you want me to speak to if not the head of state.
Met wie wilt u dan dat ik spreek als ik naar Congo ga, zo niet het staatshoofd?
EnglishAnd then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
Daarna vroeg hij ze te gaan en te werken aan de problemen die ze hadden gebracht.
EnglishSo what happens when you leave your lab and you go outside into the real world?
Wat gebeurt er als je je lab verlaat, en je naar buiten gaat, de echte wereld in?
EnglishThat's the role of the third side, is to help the parties to go to the balcony.
Dat is de rol van de derde kant: de partijen helpen om naar het balkon te gaan.
EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
Wat je doet als je naar een nieuwe site gaat is een soort van franchise uitrollen.
EnglishMeetings are places to go to talk about things you're supposed to be doing later.
Meetings zijn plekken om te gaan praten over zaken die je later moet gaan doen.
EnglishTiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.
Piepklein gedragseconomisch detail: in Italië tellen ze de penaltypunten terug.
EnglishThese important coalitions are needed for the project for Europe to go forward.
Deze belangrijke coalities zijn nodig om het Europees project verder te helpen.
EnglishIn this regard, too, the committee is prepared to go further than the Commission.
Ook hierin wil de Economische en Monetaire commissie verder gaan dan de Commissie.
EnglishI am sure that the Commission will go into this matter in even greater detail.
Ik ben ervan overtuigd dat de Europese Commissie hier nog nader op in zal gaan.
EnglishI am therefore in favour of a 'pay as you go'system, which is much more stable.
Daarom ben ik voorstander van een omslagstelsel, dat immers veel stabieler is.
EnglishAnd as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
Hoe hoger je gaat, hoe omvangrijker de proeven zijn. ~~~ Die hebben minder fouten.
EnglishAgainst my doctors' and family's wishes, I needed to go back for the funeral.
Hoewel mijn dokters en familie het afraadden, moest ik terug voor de begrafenis.
EnglishVotes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.
Stemmen kunnen niet verdwijnen, omdat je dan jou stem niet meer terug kan vinden.
EnglishWhat if biologists could only study animals that made people go, "Aww." ~~~ Right?
Wat als biologen alleen dieren konden bestuderen die een "Ooh"-reactie uitlokken?
EnglishAnd I got to go talk to one professor, Dr. Jacobs, who accepted me into the lab.
Ik kon met één professor gaan praten, Dr. ~~~ Jacobs, die mij toeliet tot zijn lab.