"goal" translation into Dutch

EN

"goal" in Dutch

NL

"goal" in English

EN

EN goal
volume_up
{noun}

goal (also: cause, intention, objective, plan)
volume_up
doel {het}
My goal of an ecologically sustainable society is not compatible with EMU.
Mijn doel, een ecologisch houdbare samenleving, is niet te verenigen met de EMU.
Indeed, the ultimate goal is prevention, not the provision of compensation for damage.
Het ultieme doel is immers het voorkomen van schade, en niet vergoeding daarvan.
And the stated goal was to increase popular support for the Afghan government.
Het doel was geformuleerd als: het vergroten van de steun voor de Afghaanse regering.
goal (also: aim, target)
The goal of liberalising the postal sector by 2009 is real and achievable.
De doelstelling om de postsector voor eind 2009 te liberaliseren is reëel en haalbaar.
However, this must happen now and not simply be a goal for the future.
Dat moet echter nu gebeuren en niet een doelstelling voor de toekomst worden.
The EU's second goal is to improve the governance of globalisation.
De tweede doelstelling van de Unie betrof de betere sturing van de globalisering.
goal (also: aim, target, white)
volume_up
wit {het}
The EU’ s goal is to have close relations with all of our neighbours, including Belarus.
De EU streeft naar nauwe betrekkingen met al haar buurlanden, met inbegrip van Wit-Rusland.
The intention is that Belarus should, one day, be able to do that, and the Council will continue to work towards that goal.
De Raad zal zich ervoor blijven inzetten dat Wit-Rusland zich in die richting ontwikkelt.
Another goal is for this country to join the Council of Europe, for it is the only one still not a member of it.
Een andere doelstelling is dat Wit-Rusland ook aan de voorwaarden gaat voldoen om - als laatste land - toe te treden tot de Raad van Europa.
goal
The Member States have already been working to develop the headline goal.
De lidstaten hebben hiertoe niet enkel de headline goal ontwikkeld.
In such a contest, both teams are always liable to score an own goal.
Bij beide teams valt een doelpunt in eigen goal namelijk niet uit te sluiten.
The headline goal specifies a capacity of 50 000 to 60 000 personnel.
Dat is wat bedoeld wordt met het zogenaamde headline goal.
goal (also: aim, target)
goal (also: aim, target)
volume_up
honk {het}
goal
In such a contest, both teams are always liable to score an own goal.
Bij beide teams valt een doelpunt in eigen goal namelijk niet uit te sluiten.
Imagine that your team has worked very hard for 89 minutes to score a winning goal.
Stel je voor dat je elftal 89 minuten keihard heeft gewerkt om het winnende doelpunt te kunnen scoren.
Doelpunt voor Houston gescoord door Jonathan E.

Synonyms (English) for "goal":

goal

Context sentences for "goal" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI agree with you on this point and I hope that you will work towards this goal.
Ik onderschrijf die mening en ik hoop dat u in deze richting te werk zult gaan.
EnglishA courageous goal in the face of huge resistance, both politically and socially.
Een moedig streven gezien de grote politieke en maatschappelijke tegenstand.
EnglishOnly then will the budget procedure be complete, and that is our long-term goal.
Dan pas is de begrotingsprocedure compleet, en dat is onze eis voor de lange termijn!
EnglishOther countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
Andere landen kunnen nu geneigd zijn om ook naar nucleaire bewapening te streven.
EnglishWith this goal in mind, we must certainly welcome the Commission's initiative.
Vanuit deze optiek kunnen wij het initiatief van de Commissie alleen maar toejuichen.
EnglishI hope the Commission will be able to exert sufficient pressure to achieve this goal.
Ik hoop dat het de Commissie zal lukken op dit punt de nodige druk uit te oefenen.
EnglishThe main goal must be to enable Europe to speak with a single voice at last.
Europa moet uiteindelijk met één stem kunnen spreken, dat moet vooral de inzet zijn.
EnglishThis is an important albeit short-term goal that requires appropriate funding.
Dit is een belangrijke kortetermijndoelstelling, die een adequate financiering behoeft.
EnglishMr President, our goal evidently has to be abolition of the death penalty.
Mijnheer de Voorzitter, dat de doodstraf afgeschaft moet worden, spreekt voor zich.
EnglishThat is why we must make it our long-term goal to cover costs through charges.
Daarom moeten wij er op lange termijn naar streven dat de vergoedingen de kosten dekken.
EnglishThere are some countries where these elements have actually achieved their goal.
Er zijn landen waar deze krachten al enige voltreffers hebben behaald.
EnglishWe must be clear and united on where we want to go and what the ultimate goal is.
Wij moeten het eens worden over deze vraag: waar willen wij naartoe?
EnglishTherefore, it should be a goal for all of us to convince the companies.
Daarom moeten we allemaal trachten het vertouwen te winnen van de bedrijven.
EnglishMrs Schleicher intimated earlier today that clean water was an unrealistic goal.
Mevrouw Schleicher zei eerder vandaag dat het streven naar zuiver water onrealistisch zou zijn.
EnglishIts goal must be the all-round development of young people as individuals.
Ook de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid van de jongeren moet de aandacht krijgen.
EnglishThis directive does not in any way accomplish the goal it sets itself.
Deze richtlijn voldoet op geen enkele wijze aan de doelen die erin geformuleerd zijn.
EnglishThat is the goal on which participants must focus when they plan their activities.
Dit aspect moeten de deelnemers bij de programmering van hun activiteiten dan ook benadrukken.
EnglishDoes it intend to work towards this goal with the governments concerned?
Is zij voornemens hiertoe met de respectieve regeringen samen te werken?
EnglishDoes it intend to work towards this goal with the governments concerned?
Is hij voornemens hiertoe met de respectieve regeringen samen te werken?
EnglishI wish to thank the rapporteur for his outstanding work towards this goal.
In dit verband wil ik de rapporteur danken voor zijn uitstekende werk.