"good morning" translation into Dutch

EN

"good morning" in Dutch

NL

"good morning" in English

volume_up
good morning [example]
EN

EN good morning
volume_up
{interjection}

good morning
He says, "You see, when she said, 'Good morning,' I picked up her Fife accent.
Hij zegt: 'Toen ze zei: 'Goedemorgen,' hoorde ik haar tongval van Fife.
Mr President, to follow on from what you just said, a very good morning.
Mijnheer de Voorzitter, na uw woorden zou ik willen zeggen: goedemorgen!
I'll get your ex-lover telling someone else, "Good morning."
- Je ex die iemand "Goedemorgen" zegt..
good morning

Synonyms (English) for "good morning":

good morning
English

Similar translations for "good morning" in Dutch

good noun
good adjective
good interjection
morning noun

Context sentences for "good morning" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why I would like to announce two pieces of good news in this morning's debate.
Ik zou daarom graag bij wijze van goed nieuws twee berichten willen aankondigen in dit debat.
EnglishMr President, first of all I would like to say a belated " good morning '.
Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik u op dit gevorderde uur vriendelijk een goede morgen wensen.
EnglishMr President, we have had a very good debate this morning.
- Mijnheer de Voorzitter, we hebben vanochtend een heel goed debat gehad.
EnglishMadam President, through your good offices, I should particularly like to say good morning and welcome to Mrs Baldi and her substitute.
Mevrouw de Voorzitter, ik zou via u in het bijzonder mevrouw Baldi en haar plaatsvervangster willen begroeten en verwelkomen.
EnglishGood morning, my little ones.
EnglishMr President, it has largely been a question, this morning, of good or bad recipes for the reduction of unemployment in Europe.
Mijnheer de Voorzitter, er zijn vanmorgen veel min of meer goede recepten naar voren gebracht om de werkloosheid in Europa terug te dringen.
EnglishGood morning, Sandi.
EnglishIn Finland, an honorary company of the Finnish army was saluting the new President of the Republic, with the words " Good morning, Madam President
Daarop begroette de erewacht van het Finse leger de nieuwe president van Finland met de woorden: " Goedendag, mevrouw de president van de republiek ".
EnglishAnd the linear modeling involved in that was some good stuff for my classroom, but it eventually got me on "Good Morning America" a few weeks later, which is just bizarre, right?
En het achterliggende model was goed voor in de klas, maar het bracht me uiteindelijk op "Good Morning America" een paar weken later, wat nogal bizar is, niet ?