"greed" translation into Dutch

EN

"greed" in Dutch

EN greed
volume_up
{noun}

greed
And greed and hubris are intimately intertwined when it comes to recklessness.
En hebzucht en overmoed zijn intiem verweven als het op roekeloosheid aankomt.
This is somehow appealing to human greed instead of fear -- that more is better.
Dit doet een beroep op menselijke hebzucht in plaats van angst, dat meer beter is.
It was the greed and recklessness that led to the drilling explosion.
Het was de hebzucht en roekeloosheid die tot de boorexplosie leidde.

Synonyms (English) for "greed":

greed

Context sentences for "greed" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA range of explanations may be popping into your mind by now, like "greed."
Dit is een populaire verklaring, en er schuilt veel waarheid in.
English'Realpolitik ' is not necessarily synonymous with greed.
De Realpolitik is niet noodzakelijkerwijs synoniem met gierigheid.
EnglishBut the greed that it arouses and the threat that emanates from such greed must be taken seriously.
Maar we moeten tegelijkertijd ook stilstaan bij de honger die de sport oproept en die haar bedreigt.
EnglishBehind all these networks lies, first and foremost, profit: the quest for profit, the greed for profit.
Aan al deze netwerken ligt vooral winst, het streven naar winst, de zucht naar winst ten grondslag.
EnglishAt its root is greed, and it knows no scruples.
Waar het om gaat is gewin; scrupules hebben deze mensen niet.
EnglishThere is no doubt that these devastating fires are the result of commercial greed and a blinkered outlook on life.
Het lijdt geen enkele twijfel dat zulke verwoestende bosbranden toe te schrijven zijn aan marktgebonden inhaligheid en aan een blinde levensverwachting.
EnglishThe facts are obvious: if for the sake of sheer greed we want to turn a cud-chewing animal into a feeder on carrion, then we have got it all wrong.
Het is toch duidelijk dat als je uit louter geldzucht van een herkauwer een aaseter wilt maken, dat dat dan niet goed gaat.
EnglishThe clear aim is to feed the most lucrative sectors and public services to the greed of the major economic and financial groups.
Doel is om de meest winstgevende sectoren en de overheidsdiensten over te laten aan de vraatzucht van de grote economische en financiële groepen.
EnglishThis will delight the large economic and financial groups in the EU and the USA, in their exploitative, inhuman greed.
Dit allemaal tot veel genoegen van de grote financieel-economische groepen in de EU en de VS met hun onbeperkte drang naar uitbuiting en onmenselijk winstbejag.
EnglishWe, in Europe, along with our colleagues across the globe, have to see that the mistakes and greed of the past are not repeated.
Wij in Europa moeten, samen met onze collega's van over de gehele wereld, ervoor zorgen dat er geen herhaling komt van de fouten en de inhaligheid uit het verleden.
EnglishSo, nobody here will be surprised to see how this human activity can sometimes be perverted by acts of violence or racism, or engender greed.
Niemand verbaast zich er dan ook over dat deze menselijke activiteit soms ontspoort en gepaard gaat met gewelddadigheden of racisme, of de geldzucht aanwakkert.
EnglishThe problem is also that human rights violations have become ever more profitable and, in a society of greed, it takes money to protect human rights.
Het probleem ligt in het feit dat de schending van de mensenrechten steeds lucratiever wordt en de bescherming van de mensenrechten de hebzuchtige samenleving geld kost.
EnglishWhat the workers need are measures to protect them from employers ' greed, not symbolic gestures, which actually justify the capitalist management of the economy.
De werknemers hebben maatregelen nodig die hen beschermen tegen de inhaligheid van de werkgevers, geen symbolische gebaren die ook nog eens de kapitalistische werking van de economie rechtvaardigen.
EnglishMy colleagues, Mrs Laguiller and Mrs Bordes, and I condemn the breaking up - planned by the Commission - of this public service in preparation to hand it over to private greed.
Arlette Laguiller, Armonia Bordes en ikzelf verzetten ons gedrieën tegen de door de Commissie geplande ontmanteling van deze openbare dienst, die uitgeleverd wordt aan het particuliere winstbejag.