"gun" translation into Dutch

EN

"gun" in Dutch

volume_up
gun {noun}
NL

"gunnen" in English

EN gun
volume_up
{noun}

gun (also: rifle)
My father had been given an old gun that could not even reach the opposite riverbank.
Mijn vader had een oud geweer gekregen dat niet eens de andere rivieroever kon bereiken.
So Eddie has this gun -- and he's the greatest guy -- he's this really sweet English guy.
Eddie heeft dus het geweer -- fijne kerel, echt een zachtmoedige Engelsman.
But with an old gun, not even the best marksman in the armed forces could have hit the mark.
Maar met een oud geweer was zelfs de beste schutter in de strijdkrachten machteloos geweest.
gun (also: handgun, pistol, spray gun)
Maybe someone else will get that gun and use it to win.
Missschien gebruikt een andere wel het pistool om te winnen.
I'm thinking that you'll put a gun to my head just to see if I can --
Ik denk dat jij een pistool tegen mijn kop drukt, alleen maar om te zien of ik...
You know, this is the second time I've had to hold a gun to your head.
Weet je, dit is de tweede keer dat ik een pistool op je hoofd richt.
gun
And then we get to the civilization above the little TV set with a gun on it.
Dan komen we bij de beschaving met het kleine tv-toestel en een kanon erboven.
Op dezelfde tijd als het kanon schiet!
We schieten door de deur met het kanon!
gun (also: firearm, shooter)
Guns, gun sales, according to the FBI, who does background checks, are up almost 25 percent since January.
Vuurwapens, volgens de FBI, die achtergrondchecks doet, zijn vuurwapenverkopen met een kwart gestegen is, sinds januari.
Almost one person every minute is killed by the bullet from a gun and two million children have been killed in the last decade.
Bijna iedere minuut wordt er iemand door een kogel uit een vuurwapen gedood en de afgelopen tien jaar zijn er twee miljoen kinderen door omgekomen.
Lets talk about dentists, vasectomies, guns and shark attacks.
Laten we het hebben over tandartsen, vasectomie, vuurwapens en haaienaanvallen.
gun (also: blaster)
How many people keep silver bullets in their gun?
Wie heeft er nog zilveren kogels in zijn revolver?
You put the gun on the ground or we all go up.
Gooi je revolver op de grond en we gaan er allemaal aan.
gun (also: handlebars, helm)
volume_up
roer {het}

Context sentences for "gun" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFailed states do not know of the gun as an instrument of peace and stability.
Falende staten kennen het wapen niet als een instrument van vrede en stabiliteit.
EnglishThey were real soldering-gun type guys, and they actually built this thing.
Dit waren mannen die de handen uit de mouwen staken en dit ding echt bouwden.
EnglishYou say he pulled a gun on you and what you did was in self-defence.
U komt voor de rechter, waar u eerst onschuldig en dan schuldig wordt bevonden.
EnglishOK, you are now firing a gun at your imaginary friend near 400 gallons of nitroglycerin!
Je schiet op je denkbeeldige vriend vlakbij zo'n 1500 liter nitroglycerine
EnglishWhat is it that we're afraid that this young man is going to do with this gun?
Wat vrezen we dat een jongetje zal gaan doen met zo'n geweertje?
EnglishOne cannot jump the gun, before the decisions have been taken.
Men kan daar niet bij voorbaat op anticiperen, voordat de besluiten genomen zijn.
EnglishThe old man crooked his finger as though he were firing a gun, and then he made laser sounds.
De oude man kromde zijn vinger alsof hij een trekker overhaalde, en maakte lasergeluiden.
EnglishWe are having a festival, if I have to use a gun to get people there myself.
Het festival gaat door, al moet ik de mensen erheen sleuren.
EnglishI mistook him for a human baby and I ended up using my gun.
Ik dacht dat het een mensenbaby was en uiteindelijk gebruikte ik mijn wapen.
EnglishBut this is not jumping the gun, it is being logical.
Het gaat echter niet om een voortijdig ingrijpen, het is een kwestie van logica.
EnglishFor you, and you heard already, being so close to this gun may make you feel uneasy.
Voor jullie, en je hoorde het al, kan de nabijheid van dit wapen jullie een onbehaaglijk gevoel bezorgen.
EnglishI stand here today to tell you about the use of the gun as an instrument of peace and stability.
Ik sta hier vandaag om jullie te wijzen op het wapen als instrument voor vrede en stabiliteit.
EnglishBut is gun industries a tool to rebuild, or is it a game?
Maar is de wapenindustrie een middel voor heropbouw, of een spelletje?
EnglishYou can't know what will happen if you use that gun in this place.
Je weet niet wat er gebeurd als je dat wapen hier gebruikt.
EnglishThe gun may be one of the most important instruments of peace and stability that we have in this world.
Misschien wel een van de belangrijkste instrumenten voor vrede en stabiliteit in deze wereld.
EnglishI very much regret the attitude of the USA to that conference and the influence of its gun lobby.
Ik betreur de houding van de VS tijdens die conferentie en de invloed van de Amerikaanse wapenlobby.
EnglishThe gun goes off, and she's not even an underdog.
Het startschot klinkt, en ze is niet eens een underdog; Ze zit nog onder de underdogs.
EnglishLadies and gentlemen, looking at this gun, we are confronted with the ugly side of the human mind.
Dames en heren, het zien van dit wapen confronteert ons met de donkere kant van de menselijke geest.
EnglishThis is Mr Duhamel's 'riot gun ' or whatever he called it.
De heer Duhamel noemt dit " riot guns " of iets in die richting.
EnglishAt the March European Council meeting we intend to use a focused, as opposed to scatter-gun, approach.
Tijdens de Europese Raad in maart willen we een gerichte en niet een lukrake benadering toepassen.