"hail" translation into Dutch

EN

"hail" in Dutch

NL
NL
EN

hail {noun}

volume_up
1. meteorology
hail
volume_up
hagel {de} (neerslag)

Synonyms (English) for "hail":

hail

Context sentences for "hail" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFrom the perspective of the new Member States, you hail from a distant country.
Vanuit het perspectief van de nieuwe lidstaten komt u uit een ver land.
English(Laughter) You know, it's just like the hail goes out and people are ready to help.
(Gelach) Weet je, het is net of de noodoproep klinkt en mensen staan klaar om te helpen.
EnglishOther countries, for example the one I hail from, do not apply this facility.
Andere landen zoals het land waar ik vandaan kom, maken geen gebruik van dit instrument.
EnglishSo I hail the European Parliament directive which recognizes that.
Mijn dank gaat dan ook uit naar het Bureau van het Europees Parlement dat dit heeft onderkend.
EnglishOur 626 Members of the European Parliament, at any rate, hail from 130 different national parties.
De 626 leden van het Europees Parlement komen uit maar liefst 130 verschillende nationale partijen.
EnglishHail the ‘ no’ votes in the French and Dutch referenda!
Ook de vrede speelt mee in het nee van Frankrijk en Nederland!
EnglishMr President, I hail from a country abounding in water and I also have my home in Amsterdam near water.
Mijnheer de Voorzitter, ik kom uit een waterrijk land en ik woon in mijn stad, Amsterdam, ook aan het water.
EnglishHail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U.
EnglishMr President, this enlargement project is to the little country I hail from, Denmark, a matter of national pride.
Mijnheer de Voorzitter, dit uitbreidingsproject is voor een klein land als Denemarken een nationaal prestigeproject.
EnglishMr President, unfortunately we will not be able to hail the definitive shape of the European Union at Amsterdam.
Mevrouw de Voorzitter, we zullen in Amsterdam helaas niet de definitieve structuur van de Europese Unie kunnen inluiden.
EnglishThose of us who hail from Central Europe remember well what a beacon of hope Radio Free Europe was for us.
Degenen onder ons die uit Midden-Europa komen, kunnen zich nog goed herinneren dat Radio Vrij Europa voor ons een baken van hoop was.
EnglishFinally, concerning international issues, I, like others here, am keen to hail the return of democracy to Serbia.
Wat tenslotte de internationale vraagstukken betreft, wil ik net als de andere sprekers de terugkeer van de democratie in Servië begroeten.
EnglishAmbulances drive round under a hail of bullets to rescue the injured and to collect the dead that they are unable to bury.
Er wordt geschoten op de ambulances die rondrijden om de gewonden te helpen en de doden op te halen die niet begraven kunnen worden.
EnglishAll hail the New York giants!
EnglishHail the conquering hero!
EnglishSo all hail to that.
EnglishMr President, I should first of all like to express my solidarity with the Galician people and with the MEPs who hail from that region.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst mijn solidariteit uitspreken met de regio Galicië en met collega's die uit die regio afkomstig zijn.
Englishto hail from
EnglishWell, Mr President, I am most concerned about them because I also hail from a small village where alas the last corner shop has disappeared.
Voorzitter, ik heb daar ook zorgen over want ik kom ook uit een kleine buurtschap, waar helaas bij mijn ouders de laatste winkel op de hoek verdwenen is.
EnglishOr think about being in New York City and tracking down an intelligent cab on your smart phone so you don't have to wait in the cold to hail one.
Of als je in New York bent, gebruik je je smartphone om een slimme taxi te bestellen zodat je niet in de kou hoeft te wachten om er een aan te houden.