"hardships" translation into Dutch

EN

"hardships" in Dutch

EN hardships
volume_up
{plural}

hardships (also: difficulties)
They are birds that have survived the winter and numerous other hardships and are going to the sites where they reproduce.
Na met grote moeilijkheden de winter te hebben overleefd, trekken ze naar de plaats waar hun soort zich voortplant.
hardships
The report does not, however, dispute the policy which produces the hardships, which it confines itself to describing.
In het verslag wordt echter geenszins het beleid ter discussie gesteld waardoor al dit leed wordt veroorzaakt.
It is a 'yes ' which is a reward for the immense hardships suffered by the peoples of the candidate countries during their painful economic and social transition.
Dit ' ja ' is de beloning voor het lijden dat de bevolking van de kandidaat-landen heeft moeten doorstaan in de tijd van de pijnlijke economische en maatschappelijke overgang.

Context sentences for "hardships" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt revives a spirit of vindictiveness which only presages hardships for our peoples.
Zij doet een klimaat van revanchisme herleven, hetgeen onze volkeren weinig goeds belooft.
EnglishThe report does not, however, dispute the policy which produces the hardships, which it confines itself to describing.
In het verslag wordt echter geenszins het beleid ter discussie gesteld waardoor al dit leed wordt veroorzaakt.
EnglishDiscrimination against women is both the cause and the consequence of the hardships they suffer in times of war.
Discriminatie van vrouwen is zowel de oorzaak als het gevolg van de ontberingen waaraan ze in oorlogstijd blootstaan.
EnglishWe hope, moreover, that we shall as far as possible safeguard the disaster reserve so that we can take action in the event of further major hardships.
Bovendien hopen we dat we de noodreserve zoveel mogelijk zullen bewaken, zodat we actie kunnen ondernemen in geval van nieuwe grote noodsituaties.
EnglishHe was imprisoned because he had too many fax machines; he was subjected to hardships, including long periods of interrogation, and was deprived of sleep.
Hij werd gevangen genomen, omdat hij teveel faxtoestellen bezat, hij werd blootgesteld aan ongemakken zoals urenlange ondervragingen en werd verhinderd te slapen.
EnglishThirdly, toward the Mari people to reassure them that the European public is attentively monitoring their hardships, and is ready to support their cause.
Op de derde plaats is het een signaal aan de Mari om hun ervan te verzekeren dat het Europese publiek hun problemen aandachtig volgt, en bereid is hun zaak te steunen.