"to hasten" translation into Dutch

EN

"to hasten" in Dutch

EN to hasten
volume_up
[hastened|hastened] {verb}

Context sentences for "to hasten" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI visited Cyprus recently - the Greek part of the island, I hasten to add.
Onlangs was ik op Cyprus - in het Griekse deel, dat zeg ik er meteen bij.
EnglishI hasten to add that this does not in any way alter the 'first to file ' principle.
Dat verandert overigens niets aan het principe van de eerste aanvraag.
EnglishI hasten to say that these surfaces are completely artificial.
Ik haast mij om te zeggen dat deze oppervlaktes volledig kunstmatig zijn.
EnglishI hasten to add that it is a technical interest and not a financial one.
Ik voeg daar onmiddellijk aan toe dat het hier gaat om een technisch en niet om een financieel belang.
EnglishI believe there is much that we can do to hasten its progress and thus provide jobs.
Maar ik geloof wel dat we veel kunnen doen om de voortgang te bespoedigen en dus voor meer banen te zorgen.
EnglishBut I hasten to add that we too must prepare for the entry of new Member States.
Maar ik wil hier onmiddellijk aan toevoegen dat ook wij ons moeten voorbereiden op de komst van nieuwe lidstaten.
EnglishWe have an exercise in subterfuge bogged down in a quagmire of procedure, I would hasten to suggest.
We hebben een oefening in drogredenen die is verzand in een moeras van procedures, zou ik zeggen.
EnglishOur task is to do all we can as Europeans to give that peace a chance and to hasten the day of its arrival.
Wij als Europeanen moeten al het mogelijke doen om die vrede een kans te geven en te bespoedigen.
EnglishOur amendment urges the Member State parliaments which have not yet ratified the agreement to hasten this process.
Met ons amendement dringen wij er bij de parlementen van de lidstaten op aan het proces te bespoedigen.
EnglishIt would hasten how quickly people arrive at an agreement, and so it would save everybody a lot of grief and time.
Het zou bespoedigen hoe snel mensen tot een overeenkomst komen, en het zou zo iedereen een hoop verdriet en tijd besparen.
EnglishI would like to make a few partly critical, but constructively critical, comments which I will hasten to make.
Ik zou enkele, deels ook kritische opmerkingen willen maken - opbouwend bedoeld natuurlijk - die ik in het kort wil toelichten.
EnglishI believe that a unanimous vote by this House on the matter would greatly hasten the subsequent conferences in Ottawa.
Een eenparige stemming in het Europees Parlement zou voor de afsluitende conferenties in Ottawa beslist een aansporing zijn.
EnglishWere the allies aware of this before the Balkan War and before the intervention, which, I hasten to add, I do not dispute?
Waren de bondgenoten daarvan op de hoogte vóór de Balkanoorlog en vóór de interventie, die ik hier overigens niet betwist?
EnglishWell, if you're intending to brave all, hasten to her rescue and so win fair lady's heart...... you'll have to do it alone, mate.
Zo, als het je bedoeling is te vechten en en haar te redden om haar hart te winnen...... dan moet je dat alleen doen, vriend.
EnglishI hasten to add this is not a threat - though that may sound like a contradiction of something I have to say a little later on.
Ik haast mij erbij te zeggen dat dit geen dreigement is, al lijkt dit misschien in tegenspraak met iets dat ik straks ga zeggen.
EnglishIt is a pity that the states did not hasten without hesitation to ratify the international agreements and conventions.
Het valt te betreuren dat de lidstaten weinig haast maken met het ratificeren en toepassen van internationale verdragen en overeenkomsten.
EnglishResponsibility is not just an empty word that can be used at will to terminate a debate and hasten on to the next item.
Verantwoordelijkheid is geen loze kreet die naar believen geslaakt kan worden om vervolgens weer zo snel mogelijk over te gaan tot de agenda.
EnglishI should like to stress that Sudan's Ambassador here is doing a great deal through diplomatic channels to hasten a return to peace.
Ik wil uitdrukkelijk beklemtonen dat de ambassadeur van Soedan nog veel diplomatiek werk te verrichten heeft om het vredesproces te versnellen.
EnglishIt is an illusion to think that Russia need only hasten to implement the reforms that the IMF and the World Bank have wanted for the past seven years, and everything will then be all right.
Het is een hersenschim te geloven dat alles goed komt als Rusland de hervormingen uitvoert die het IMF en de Wereldbank al zeven jaar wensen.
EnglishIt was natural for all the countries of the European Union, including my own as a neighbouring country, to hasten to the aid of the suffering populations in that region of Turkey.
Alle landen van de Europese Unie, waaronder ook mijn land als buurland, snelden toe om hulp te bieden aan de zwaar getroffen bevolking in dit gebied van Turkije.