"heaven and earth" translation into Dutch

EN

"heaven and earth" in Dutch

See the example sentences for the use of "heaven and earth" in context.

Similar translations for "heaven and earth" in Dutch

heaven noun
and conjunction
Dutch
earth noun
to earth verb

Context sentences for "heaven and earth" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is our top priority and we must move heaven and earth to make it happen.
Het is onze hoogste prioriteit en we moeten hemel en aarde bewegen om die banen te realiseren.
EnglishIt is neither heaven upon earth, nor the end of human society.
Ze is niet de hemel op aarde, maar ook niet het einde van de menselijke samenleving.
EnglishFinally, the dream of having heaven on earth is to become a reality.
Kortom, de droom van het aards paradijs zou nu werkelijkheid worden.
EnglishMy help cometh from the Lord, who made heaven and earth.
Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
EnglishI suspect that there are more things in heaven and earth than are dreamed of, or can be dreamed of, in any philosophy."
Ik vermoed dat er in de hemel en op aarde meer dingen zijn dan we dromen of zelfs kunnen dromen in eender welke filosofie."
Englishto move heaven and earth
EnglishDespite the many advantages described by Mr Sterckx, the liberalisation of aviation has not given us heaven on earth - or not yet anyway.
Ondanks de vele voordelen die collega Sterckx beschrijft, heeft de liberalisering van de luchtvaart ons niet of nog niet de hemel op aarde gebracht.
EnglishThen suddenly we did not have one any longer because one Member State deemed the post so important that it moved heaven and earth to turn the majorities around.
Toen hadden we die plotseling niet meer, omdat één lidstaat de onderste steen boven haalde om een nieuwe meerderheid te vinden omdat hij de posterijen zo belangrijk vond.
EnglishThe people we must punish are the criminal gangs who get the poorest of the poor to part with all the money they have left and promise them heaven on earth in return.
Van sancties, van vervolging, kan alleen maar sprake zijn ten opzichte van die misdadige benden die de allerarmsten hun allerlaatste geld aftroggelen en hen de hemel beloven.
EnglishI would move heaven and earth in order to get treatment for Darius, and for me to be told that there might be other Dariuses who are not getting treatment, that's just viscerally wrong.
Ik zou hemel en aarde bewegen om Darius te laten behandelen. ~~~ En om het aan te horen dat er andere Dariussen kunnen zijn die geen behandeling krijgen, is diep, diep verkeerd.
EnglishAbove all, we have seen eye to eye with Commissioner Vitorino throughout, and I would like to thank him, because he has moved heaven and earth to enable Eurodac to at last become a reality.
Vooral echter zijn wij het grotendeels eens met de heer Vitorino, die ik ook erkentelijk ben omdat hij alles in het werk heeft gesteld om Eurodac eindelijk tot stand te brengen.

Other dictionary words

English
  • heaven and earth

Moreover, bab.la provides the Vietnamese-English dictionary for more translations.