"his" translation into Dutch

EN

"his" in Dutch

volume_up
his {pron.}
volume_up
his {pron. m}
NL
volume_up
hi {interj.}
NL

EN his
volume_up
{pronoun}

his (also: her, their, its)
volume_up
zijn {pron.}
Now that was, ironically, and very befittingly, the way we found his grave.
Nu was dat ironisch genoeg, en zeer passend, de manier waarop we zijn graf vonden.
I welcome the remarks of Mr Oostlander, and I welcome his support for the report.
Ik verwelkom de opmerkingen van de heer Oostlander, alsmede zijn steun aan het verslag.
I have to be kind to him. because in the end I stole his wife.
Ik moet aardig tegen hem zijn want per slot van rekening heb ik zijn vrouw ingepikt.
his (also: her, she, their, its)
volume_up
haar {pron.}
His mother used to take care of him but when she died, his sister in law took over
In het begin zorgde zijn moeder voor hem en na haar dood, zijn schoonzus.
Big man, and he had hair, in his words, "down to his ass."
Een grote man, en hij had haar, in zijn eigen woorden, "tot aan zijn kont."
Put the question to the average citizen and he will shrug his shoulders.
Leg de vraag voor aan de gemiddelde burger en deze zal zijn of haar schouders ophalen.
his (also: her, their, them, to them)
volume_up
hun {pron.}
The report rightly congratulates Commissioner Monti and his staff on their approach.
Commissaris Monti en zijn medewerkers worden terecht geprezen voor hun aanpak.
I wish to thank the Commissioner and his staff for their cooperation and help.
Ik bedank de commissaris en zijn personeel voor hun samenwerking en hulp.
The European man in the street regards it as one of his most prized assets.
Het wordt door de Europese burgers als één van hun hoogste goederen beschouwd.
his (also: him, to him)
volume_up
aan hem {pron.}
As he is not in his place, maybe my remarks will be borne to him on angels ' wings.
Hij zit niet op zijn plaats, maar misschien brengt een engel mijn opmerkingen aan hem over.
I admire everything but his taste in football clubs.
Ik bewonder alles aan hem, behalve zijn voorkeur voor sommige voetbalclubs.
It is not his fault that the report is late, it is just one of those things.
Dat het verslag laat is, ligt niet aan hem, maar het is wel een feit dat wij gewoon moeten vaststellen.
his (also: its)
I love this picture, because this is someone else's room and that's his room.
Ik hou van dit beeld, want dit is de kamer van iemand anders, en dat is de zijne.
So, he built a temple in her honor, facing his.
Daarom bouwde hij een tempel in haar eer, tegenover de zijne.
Jouw entree haalt het niet bij de zijne.
his
Well, not as big as his, but fairly big.
Nou, misschien niet zo groot als het zijne, maar toch behoorlijk groot.
Obviously, if He's God, then that would mean that when He asks the question, it's for your benefit, not His.
Want, als Hij God is, wil dat zeggen dat als Hij de vraag stelt dit tot jouw voordeel is, niet het Zijne.
I thought that my amendment was far superior, but I accept that, as his amendment has already been adopted, it makes no sense to vote on mine.
Ik wijs er echter op dat de Commissie gezegd heeft dat het zijne niet klopt en het mijne wel.

Synonyms (English) for "hi":

hi

Context sentences for "his" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLike watching old Manute do his thing all night long, and not get tired of it.
Kijken naar Manute die de hele nacht bezig blijft en er niet genoeg van krijgt.
EnglishWill his position remain the same when he is debating the packaging directive?
Zal hij dat standpunt handhaven wanneer de verpakkingsrichtlijn aan de orde komt?
EnglishHis assessment is that the WTO Agreement will not benefit human rights at all.
Hij denkt dat deze ontwikkeling helemaal niet gunstig is voor de mensenrechten.
EnglishI want to thank President Prodi for his promise of support for the presidency.
Ik dank voorzitter Prodi voor de steun die hij het voorzitterschap heeft beloofd.
EnglishHis report has endeavoured to address the real core issues that are of concern.
Hij heeft ernaar gestreefd de grote, belangrijke kernpunten aan de orde te stellen.
English Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity.
    In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name worden nageleefd:
EnglishReally he is a very positive person indeed, and all his listeners were astonished.
Alle toehoorders waren verbaasd, want de Dalai Lama geldt als een positief iemand.
EnglishThe honourable Member is entitled to declare his solidarity for the French drivers.
De heer Wolf heeft het recht zich solidair met de Franse chauffeurs te verklaren.
EnglishI would like to ask the chairman of the relevant committee to give his opinion.
- Ik zou graag het advies willen horen van de voorzitter van de bevoegde commissie.
EnglishI am grateful for Mr Bradbourn's contribution, but I do not share his view.
Ik ben dankbaar voor deze bijdrage, al ben ik het niet eens met de inhoud ervan.
EnglishPascal Sauvage has requested that his coronation... take place this Thursday.
In het huis zei de minister dat hij uitkeek naar de plechtigheid... en dat Mr.
EnglishMr President, if a man wants to drown his dog he first accuses it of having rabies.
Mijnheer de Voorzitter, als men een hond wil slaan, kan men licht een stok vinden.
EnglishHe sends his apologies for today as he has to go to Austria on urgent business.
Hij laat zich voor vandaag verontschuldigen omdat hij dringend naar Oostenrijk moet.
EnglishI would like to add to what colleagues have said in thanking him for his work.
Ik sluit mij aan bij de dankbetuigingen van mijn collega's aan de rapporteur.
EnglishLeading on from his questions, I would like to make the three following comments.
In aanvulling op de door hem gestelde vragen heb ik nog de volgende drie opmerkingen.
EnglishHe must also take out sickness insurance cover for his first four years of residence.
Voor voldoende middelen van bestaan mag geen vast bedrag worden voorgeschreven.
EnglishThis is a cause to which he has demonstrated his ongoing and productive commitment.
Het is een onderwerp waarvoor hij zich al geruime tijd zeer consistent inzet.
EnglishI would like to conclude by thanking the rapporteur once again for his good work.
Ik wil tot slot de rapporteur nogmaals bedanken voor de goede samenwerking.
EnglishCommissioner Michel is well placed to give you a full account and his assessment.
Commissaris Michel is goed geplaatst om dit toe te lichten en te evalueren.
EnglishThis is the second time this week that a Dutch minister is obvious by his absence.
Het is de tweede keer dat we deze week hier een Nederlandse minister missen.