EN hood
volume_up
{noun}

1. general

hood (also: bonnet, cap, cowl, lampshade)
volume_up
kap {de}
Only a few young Basque people choose to wear black hoods.
Slechts enkele Baskische jongeren dragen een zwarte kap.
hood
Sometimes she would see a teenage boy sitting on the hood of the car.
Soms kon ze een tienerjongen zien zitten op de motorkap van de auto.
Moreover, he invites us to look under the hood.
Bovendien nodigt hij ons uit onder de motorkap te kijken.
hood (also: cowl)
hood (also: cover, lid, vesture)
hood (also: ruffian)
hood (also: cowl)
hood (also: Apache, ruffian)
hood
hood (also: cowl)
hood (also: bonnet)
hood (also: cap, cover)

2. American English

hood (also: fume cupboard)

Context sentences for "hood" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf I put a gun to your head and I live in the 'hood, instantly I'm significant.
Als ik een pistool tegen je hoofd zet en ik woon in een achterbuurt, ben ik meteen belangrijk.
EnglishIt is Robin Hood in reverse, with the EU taking from the poor and giving to the rich.
Het is een omgekeerde Robin Hood: het geld wordt van de armen afgepakt en aan de rijken gegeven.
EnglishHere, if anywhere, a certain sort of Robin Hood policy will be especially good and useful.
Juist daarvoor is een soort Robin Hood-beleid zeer goed en nuttig.
EnglishThis is a work, a library I designed for the Robin Hood Foundation.
Dit is een bibliotheek die ik ontwierp voor de Robin Hood Foundation.
English♫ ~~~ ♫ Oh, if I should stroll the hood, who knew I could look so good ♫
♫ Oh, als ik rondloop, wie wist dat ik er zo goed uit zag ♫
EnglishBack in New York, I am the head of development for a non-profit called Robin Hood.
In New York ben ik het hoofd van de afdeling ontwikkeling voor een non-profit-organisatie genaamd Robin Hood.
EnglishThat nagging dread of self-hood didn't exist when I was dancing.
Die zeurende sleur van zelf-zijn bestond niet wanneer ik danste.
EnglishAnd that can happen with awareness -- awareness of the reality of oneness and the projection of self-hood.
Dat is mogelijk met bewustzijn -- bewust zijn van de realiteit van eenheid en de projectie van zelf-zijn.
EnglishThey have had more than a hood imposed on them.
Die volkeren zijn aan meer onderworpen dan aan een maskerade.
EnglishThere is no greater hood than that which has been imposed on a people, on the indigenous people in and outside Mexico.
Er bestaat geen grotere maskerade dan die waaraan een heel volk, de inheemse volkeren van Mexico en buiten Mexico, onderworpen is.
EnglishWe had the ghosts of Christmas past and Robin Hood bumping into the Sheriff of Nottingham in Mr Farage’ s contribution.
In de bijdrage van de heer Farage kwamen de geesten van Kerstmis voorbij, en liep Robin Hood de Sheriff van Nottingham tegen het lijf.
EnglishLet's take a look under the hood.
EnglishRobin Hood could not be killed.
EnglishWhat I did not know was that, a quarter of a century later, Robin Hood could commit political suicide by talking nonsense, as he has done in this House today.
Wat ik echter niet wist, is dat Robin Hood een kwarteeuw later in staat zou zijn politieke zelfmoord te plegen door de nonsens die hij vandaag in dit halfrond heeft verkondigd.
EnglishI hope that, at noon today, Mr Blair will emerge from Sherwood Forest like a proper – and not a false - Robin Hood, who gives to the poor and takes from the rich.
Ik hoop dat mijnheer Blair vandaag om twaalf uur uit Sherwood Forest komt als een echte - en niet als een valse - Robin Hood, die steelt van de rijken en geeft aan de armen.