EN hook
volume_up
{noun}

hook
No one taught her to bend this into a hook, had shown her how it could happen.
Niemand leerde haar om er een haak aan te buigen of haar laten zien hoe dat kon.
And that bicycle cable can open or close a hand or a hook or bend an elbow.
Die fietskabel kan een hand of een haak openen, of een elleboog plooien.
If somebody lost an arm, we gave them a wooden stick with a hook on it.
Als iemand een arm verloor, kregen ze een houten stok met een haak erop.
hook (also: sting, stinger)
hook (also: end, ending, finish, lock)
volume_up
slot {het}
hook (also: sickle)
hook (also: brace, bracket, clamp, clasp)
hook (also: bow, yew)
hook (also: fishhook)
hook (also: buckle, clasp)
hook (also: clasp)

Context sentences for "hook" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI had to hook it up to a computer, so I couldn't just train it anywhere.
Ik moest hem op een computer aansluiten, dus ik kon niet zomaar overal oefenen.
EnglishI know a few mama bears we can hook up with.
Als je vriend wat stoom wil aflaten,..... Ik ken een paar meiden waarmee we kunnen koppelen.
EnglishBecause Latvia trades extensively with Belarus, this was a big hook for the Latvians.
Omdat Letland veel met Wit-Rusland handelt, was dit een belangrijk succes voor de Letten.
EnglishThese Member States, which are collaborating, were let off the hook totally.
Deze lidstaten die aan Echelon meewerken, worden in het verslag totaal niet onder handen genomen.
EnglishWell, you know, you move sheep from point A to point B with it, by hook or by crook.
Je leidt er schapen mee van punt A naar punt B, hoe dan ook.
EnglishAnd then you hook up, and you hook up your static line.
Je haakt je static line vast, en op dat moment denk je, "Hee, raad eens?
EnglishThis was taken in the Riviera Sugar Factory in Red Hook, Brooklyn.
Dit is in de Riviera Sugar Factory in Red Hook, Brooklyn.
EnglishThe point was that I would have something to hook the questions of -- is humankind fundamentally evil?
Het punt was dat ik iets zou hebben om de vragen aan op te hangen - is de mensheid fundamenteel slecht?
EnglishPoliticians have to take a few blows after all, but our economy will not be able to take a left hook.
Politici moeten natuurlijk tegen een stootje kunnen, maar onze economieën kunnen niet tegen een linkse stoot.
EnglishGimme water hook-ups for engine companies 5, 3, 9, 6.
Geef me waterverbindingen voor motor eenheden 5, 3, 9, 6.
EnglishI am against a model thought out in Brussels that must, by hook or by crook, be implemented across Europe.
Ik ben niet voor een door Brussel uitgedacht model dat in heel Europa per se ingevoerd zou moeten worden.
EnglishWe are not going to let the Commission off the hook.
Wij geven de Commissie nog niet het groene licht.
EnglishSo I found a boat hook and my trusty duct tape and splintered the boat hook to the oars to reinforce it.
Ik vond een bootshaak en mijn vertrouwde duct tape. ~~~ en versplinterde de bootshaak om de riemen mee te versterken.
EnglishAmendment No 6 by the Socialist Group is hopelessly weak, letting governments off the hook.
Het door de Fractie van de Europese Sociaal-Democraten ingediende amendement 6 is hopeloos zwak en betekent dat regeringen vrijuit gaan.
EnglishThe first is to say that we are letting people off the hook without allowing them to fulfil their obligations.
De eerste is om de mensen hun gang te laten gaan zonder hun de mogelijkheid te geven hun verantwoordelijkheid te nemen.
EnglishThe rapporteur then tried a fast left hook with her headline-grabbing explanatory statement.
Vervolgens probeerde de rapporteur met haar in de pers breed uitgemeten toelichting de strijd met een snelle linkse hoekstoot te beslissen.
EnglishThis new dude was supposed to hook me up --
Deze nieuwe kerel zou me moeten helpen.
EnglishIt will be a great marketing hook."
Het zal een geweldige 'marketing hook' zijn.
EnglishA policy that shifts this task to economic players lets policy makers off the hook at the expense of those affected.
Een politiek die de economische actoren deze taak toeschuift, maakt zich er gemakkelijk vanaf, en wel ten koste van de betrokkenen.
EnglishSpeight should not be let off the hook.