"host" translation into Dutch

EN

"host" in Dutch

NL

"hossen" in English

EN
EN
EN

host {noun}

volume_up
So basically, viruses can't replicate themselves; they need a host.
. ~~~ Ze hebben een gastheer nodig.
There are other parasites that do this -- which render the host sterile.
Er bestaan andere parasieten die dit doen -- de gastheer steriel maken.
Honorable host, unlike this man on my Ieft, I do not work for that evil scum.
Geéerde gastheer, ik werk niet voor die slechte bende, zoals deze man hier rechts van me.
NL

hossen {verb}

volume_up

Synonyms (English) for "host":

host

Context sentences for "host" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are a whole host of companies that are doing this kind of personalization.
Er zijn een hele reeks bedrijven die aan dit soort van personalisatie doen.
EnglishWe therefore have a host of opportunities for cooperating under the existing rules.
Er zijn dus allerlei mogelijkheden tot samenwerking op grond van de bestaande regels.
EnglishWe have seen a host of action plans and plans for reform over the last four years.
De voorbije vier jaar zijn er een hele reeks actieplannen en hervormingsplannen geweest.
EnglishWe do not want a host of human embryos to pave the way to a cloned human being.
Wij willen niet dat de weg naar de gekloonde mens met veel mensenembryo's wordt geplaveid.
EnglishI work in a conserve factory and I'm also a radio host at Radio Boiro, Wednesdays and Fridays
Ik werk in een fabriek en ik heb een show op Radio Boiro op woensdag en vrijdag.
EnglishThe truth is that the host State does not force the immigrants to move there.
De lidstaat van ontvangst verplicht de immigrant immers niet te komen.
EnglishIt is important that immigrants should learn the host country ’ s language.
Het komt erop aan dat allochtonen de taal van het gastland moeten leren.
EnglishIn about three months Belgium and Holland will play host to Euro 2000.
Over ongeveer drie maanden zijn België en Nederland gastland voor Euro 2000.
EnglishIt has helped host communities to accept and integrate uprooted families.
Zij heeft gastgemeenschappen geholpen ontwortelde families toe te laten en op te nemen.
EnglishAs far as I'm concerned, the only thing the French should host is an invasion.
Wat mij betreft is het enige wat Fransen mogen leiden, een invasie.
EnglishI do not want to go into other issues such as Chechnya and a host of others at this point.
Ik zal nu niet ingaan op andere problemen zoals Tsjetsjenië of dergelijke.
EnglishIn addition, there is now a host of different health claims of varying significance.
Bovendien hebben we hiernaast te maken met allerlei, enigszins merkwaardige gezondheidsclaims.
EnglishWe have heard a host of interesting proposals on this subject.
Wij hebben een groot aantal interessante voorstellen over deze kwestie gehoord.
EnglishIs it the host country or the home country that determines what is meant by 'insignificant '?
" Welke lid-staat mag definiëren wat zij onder geringe omvang verstaan? "
Englishthen holocaust, holocaust, host on host of ill, injured presences, squandered, consumed.
holocaust, holocaust. ~~~ Massa's geestelijke beproevingen, alles verbrast, alles verbruikt.
EnglishThere are a whole host of possible reasons for the ‘ no’ votes in the Netherlands and France.
Er zijn tal van redenen waarom er in Nederland en in Frankrijk u201Cneeu201D is gezegd.
EnglishWe do have large slaughterhouses in Europe, but we also have a host of small butcher's shops.
We hebben niet alleen grote slachthuizen, we hebben talloze kleine slagerijen in Europa.
EnglishIt represented a mutually beneficial relationship between immigrant and host country.
Er bestond tussen de immigrant en het gastland een relatie waarin iedereen aan zijn trekken kwam.
EnglishIncentives to immigrants to settle more evenly across their host countries would help.
Het zou nuttig zijn immigranten te stimuleren zich beter gespreid over de gastlanden te vestigen.
EnglishThe report contains a host of proposed reforms for improving the human rights situation.
Het verslag bevat een grote hoeveelheid hervormingsplannen ter verbetering van de mensenrechten.