"humour" translation into Dutch

EN

"humour" in Dutch

EN humour
volume_up
{noun}

humour (also: humor)
For anyone with a sense of humour let me read the wording of the appeal to Iran.
Voor wie daar de humor van inziet zal ik het verzoek aan Iran even voorlezen.
As well, we will always remember you as a person with a good sense of humour.
Ook zult u steeds in onze herinnering blijven als iemand met een goed gevoel voor humor.
We will miss your engagement, your visions and your good sense of humour.
We zullen uw betrokkenheid, uw visie en uw gevoel voor humor missen.
humour (also: mood, temper)
Of course we all wish to thank Mr Marimón for his patience and good humour.
Natuurlijk willen wij allemaal de heer Marimon bedanken voor zijn geduld en zijn goede humeur.
Thank you, Mr Kinnock for the explanations you have given us and for your sense of humour which, at this time of night, is very welcome.
Hartelijk bedankt, commissaris Kinnock, voor uw ophelderingen en uw goed humeur, dat op dit late tijdstip altijd welkom is.
Indeed, their vigour, their enthusiasm, and most importantly, their all-round good humour in dealing with difficult issues should be recognised.
Hun energie, hun enthousiasme en bovenal hun bijzonder goede humeur bij het behandelen van moeilijke kwesties verdienen alle lof.
humour (also: mood, temper)

Context sentences for "humour" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI fear I cannot speak with the mild good humour and the calm words of my chairman.
Ik vrees dat ik de kalme en licht ironische toon van onze voorzitter niet kan treffen.
EnglishI am smiling because I am a happy person, because the Minutes are correct this time, not ironically, but in good humour.
Ik glimlach omdat ik blij ben, omdat dit keer goed is genotuleerd, maar niet ironisch, goed gemutst.
EnglishI know he is always very good for a laugh and even at this time of the evening he is stretching our humour.
Ik weet dat je altijd met hem kunt lachen en zelfs op dit uur van de avond weet hij ons aan het lachen te krijgen.
EnglishMrs Klaß has borne them with good humour and we have all learned a great deal and I thank her for her work.
Mevrouw Klaß heeft die goedgehumeurd aangehoord en wij hebben er allen veel van geleerd en ik dank haar voor haar werk.
EnglishIn this respect, the sub-committee invokes, with involuntary humour, Directive 94/ 27/ EEC on the use of nickel which, in effect, takes stock of this risk for various objects in current use.
Ten aanzien hiervan beroept de subcommissie zich op verordening 94/27/EEG over de toepassing van nikkel, waarin inderdaad het risico voor verschillende dagelijkse gebruiksvoorwerpen wordt vermeld.