"I" translation into Dutch

EN

"I" in Dutch

volume_up
I {pron.}
NL

EN I
volume_up
{pronoun}

I (also: me)
volume_up
ik {pron.}
And I said, "I'll pay for the ... " I mean, I had this whole sort of picture.
Ik zei: "Ik betaal voor de ..." ~~~ Ik bedoel, ik had het helemaal uitgestippeld.
I take a piece of paper, I visualize my story, sometimes I sketch, sometimes I don't.
Ik neem een stuk papier, ik visualiseer mijn verhaal, soms schets ik, soms niet.
"But I wish that, I wish that, I wish that I could be part of the enjoyment.
Ik zou willen, ik zou willen, ik zou willen dat ik mee zou kunnen doen met die vreugde.

Synonyms (English) for "I":

I

Context sentences for "I" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think that what the Commission laid before us was a very good starting point.
Hetgeen de Commissie ons voorlegde, vormde mijns inziens een prima uitgangspunt.
EnglishNow we have been given an answer from the Commission to the question that I put.
Nu hebben we van de Commissie antwoord gekregen op een door mij gestelde vraag.
EnglishAnd TAP Plastics made me -- although I didn't photograph it -- a museum vitrine.
En TAP Plastics heeft -- hoewel het niet op de foto staat -- een vitrine gemaakt.
EnglishIt's the females, I think, that lay the eggs, and then the males fertilize them.
Volgens mij leggen de vrouwtjes de eieren. ~~~ En daarna bevruchten de mannen ze.
EnglishI believe that the budget in the preliminary draft budget has been much improved.
Naar mijn mening is het budget in het voorontwerp van begroting sterk verbeterd.
EnglishI think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
Het lijkt me bijzonder belangrijk dat de verslagen zo nauwkeurig mogelijk zijn.
EnglishI think that this mature attitude will also find expression in tomorrow's vote.
Mijns inziens zal dit rijpingsproces weerspiegeld worden in de stemming morgen.
EnglishI do not believe that the proposals which we make in this report are extravagant.
Mijns inziens zijn de voorstellen die we in dit verslag doen niet buitensporig.
EnglishI now come to the most sensitive and problematic aspect of the matter: financing.
Dit brengt mij op het gevoeligste en moeilijkste punt, dat van de financiering.
EnglishAs I see it, the enlargement process ought not to be dragged out unnecessarily.
Naar mijn mening moet het uitbreidingsproces niet onnodig lang worden uitgesteld.
EnglishI am happy to see that has carried on and followed the evolution of these issues.
Het doet mij deugt te zien dat een en ander verder tot ontwikkeling is gekomen.
EnglishIn advance of this debate, however, I should like to raise two specific issues.
Sta mij echter toe te anticiperen op zo'n debat door twee thema's aan te snijden.
EnglishBut it's uh -- let's see if I can manipulate it a little bit without, um -- oops.
Maar het is uh -- laten we kijken of het kunnen manipuleren zonder, um -- oeps.
EnglishArticle 286 of the EC Treaty is now replaced by Article I-51 of the Constitution.
Artikel 286 van het EG-Verdrag is nu vervangen door artikel I-51 van de Grondwet.
EnglishFinally, I would like to explain our criticisms of the Council’ s annual report.
Tot slot nog een opmerking over onze kritiek op het jaarlijks verslag van de Raad.
EnglishThe tragedy of that protracted stagnation isn't sufficiently recognized, I think.
De tragedie van deze voortdurende stagnatie wordt volgens mij onvoldoende erkend.
EnglishIt weighs 1,250 kilograms and the only exercise I get is opening and closing it.
Ze weegt 1250 kilo en mijn enige lichaamsbeweging is deze deur open en dicht doen.
EnglishAnd interestingly, as I think back, they were the first true environmentalists.
Terugdenkend is het interessant dat zij de eerste echte milieuactivisten waren.
EnglishWhatever its causes, the decline of violence, I think, has profound implications.
Wat de oorzaken ook moge zijn, de afname van geweld heeft diepgaande implicaties.
EnglishI think the economies of France and Germany are the dinosaurs in Jurassic Park.
Mijns inziens zijn de economieën van Frankrijk en Duitsland de dinosauriërs in.