"il-" translation into Dutch

EN

"il-" in Dutch

NL
1. "prefix"
il- (also: im-, in-)
volume_up
in- (voorvoegsel)
I´m afraid they´il figure out that we´ve made up the thing in our heads.
Ik ben bang dat ze er achter komen dat we het ding bedacht hebben in onze hoofden.
Sergeant-Major Plumley made all four combat jumps... in the 82nd Airborne during World War Il.
Sergeant-majoor Plumley maakte alle vier de strijdsprongen...... in het 82ste Airborne tijdens de 2de wereldoorlog.
When he was in difficulties, Willem van Oranje Nassau used to say in French: ' Il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre et ni de réussir pour persévérer '.
Willem van Oranje Nassau placht in moeilijke omstandigheden te zeggen in het Frans: Il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre et ni de réussir pour persévérer.
il- (also: im-, in-)
volume_up
on- (voorvoegsel)
il- (also: im-, in-)
volume_up
im- (voorvoegsel)

Context sentences for "il-" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishL'il C: I tell them to create a ball, and then you just use that ball of energy.
L'il C: Ik zeg dat ze een bal moeten vormen, en dan gebruik je gewoon die energiebal.
EnglishWe´il continue monitoring him for a while, but anticipate no problems.
We zullen een tijdje doorgaan hem te observeren, maar verwacht geen problemen.
EnglishWe haven´t seen her anywhere today, but we´il be sure to tell you if we do.
We hebben haar de hele dag nog nergens gezien, maar zullen het zeker zeggen als we haar zien.
EnglishA pair of those special gloves that' il... let me handle the wire
En een paar speciale handschoenen die ik... laat mij voor het draad zorgen
EnglishI welcome the fact that there were good talks with Kim Chong-il.
Ik ben blij dat er vruchtbare gesprekken zijn gevoerd met Kim Chong-il.
EnglishPilot-in-command and the crew of IL84 the flight 99753 Moscow-Antalia...
De hoofdpiloot en de bemanning van deze Iljoushin-84 voert....... vlucht 99753 Moskou-Antalya uit.
EnglishA clear condition, however, is that the delegation must be received by Chairman Kim Jong-il.
Een absolute voorwaarde is echter dat de delegatie zal worden ontvangen door voorzitter Kim Jong-il.
EnglishThat is, if you' Il...... spare my life for just a few moments.
Alleen als je... mijn leven nog enkele ogenblikken wilt sparen.
EnglishYou´il clear it up, and if you can´t, you´il go on.
Je heldert het op, en als je dat niet kan, zul je door gaan.
EnglishYou may run, but if you push yourself any more...... you´il be lucky to break nine minutes!
Je mag rennen, maar als je jezelf nog iets verder opdrijft... mag je van geluk spreken als je de negen minuten breekt!
EnglishI am afraid the President of the Commission is firmly of the opinion that 'il faut faire une profonde réflexion '.
Ik ben bang dat de Commissie niet verder is gekomen dan de uitspraak: il faut faire une profonde réflexion.
EnglishAnd I particularly remember a really good speech by Kim Jong Il on how to get teens smoking again.
En ik kan me een bijzonder goede speech ervan herinneren door Kim Jong Il, over hoe we tieners weer aan het roken kunnen krijgen.
EnglishLet me just take care of this, and we' Il...
Laat mij dat maar gewoon afhandelen, en we...
EnglishRachelle Garniez: ♫ Quand il me prend dans ses bras ♫
♫ Quand il me prend dans ses bras ♫
EnglishAn assurance was also given that Chairman Kim Chung-il wishes to see a second summit, but that the time must be right for this.
Ook kregen wij de garantie dat president Kim Jong Il een tweede top zal organiseren zodra de tijd er rijp voor is.
EnglishIl me l'a dit, l'a jure [pour] la vie.
♫ Il me l'a dit, l'a jure pour la vie.
EnglishWe´il leave the cops for what they are.
EnglishFifthly, Chairman Kim Chung-il confirmed that North Korea was willing to start a discussion on human rights with the EU.
Ten vijfde bevestigde president Kim Jong Il dat Noord-Korea bereid is met de EU een gesprek over de mensenrechten aan te gaan.
Englishil come and get you with the metro.
EnglishWe`il find him, we`il find him.