"im-" translation into Dutch

EN

"im-" in Dutch

NL
NL

"im-" in English

EN
EN
1. "prefix"
im- (also: il-, in-)
volume_up
in- (voorvoegsel)
Next week I'm at Electrolux in Sweden, then I'm in Beijing on Friday.
Volgende week ben ik bij Electrolux in Zweden, dan in Beijing op vrijdag...
In fact, I'm trying and I'm going to make this the most sustainable supermarket in the world.
Ik ga in feite proberen om hiervan de meest duurzame supermarkt in de wereld te maken.
And this is for a chapter that I'm doing in a book, and the chapter is on honor.
En dit is voor een hoofdstuk in een boek. ~~~ Het hoofdstuk gaat over eer.
im- (also: il-, in-)
volume_up
im- (voorvoegsel)
And every year they fail to because they don't want to hurt I.M. Pei's feelings.
En ieder jaar opnieuw slagen ze er niet in omdat ze I.M. ~~~ Pei niet voor het hoofd willen stoten.
You can quit I.M.; you can't hide your manager.
U kunt stoppen met I.M. ~~~ maar u kunt uw manager niet verbergen.
It was designed by the architect I.M. Pei.
Hij is ontworpen door de architect I.M.
im- (also: il-, in-)
volume_up
on- (voorvoegsel)
When I say "we," I'm at the Council on Foreign Relations.
Als ik zeg ‘we’ dan bedoel ik de ‘Council on Foreign Relations’.
~~~ En hij zou zeggen: "Nee, ik ben een on-doe."
NL

im- {preposition}

volume_up
im- (also: in-, on-)
im- (also: in-, on-)

Context sentences for "im-" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishAnd he said, "She's telling me that I'm messy, and I have to clean up my room."
Hij zei: "Ze vertelt me dat ik slordig ben, en dat ik mijn kamer moet opruimen."
EnglishBecause of what I'm about to say, I really should establish my green credentials.
Door wat ik ga zeggen moet ik echt eerst mijn groene geloofsbrieven voorleggen.
EnglishI'm not talking about airy-fairy stuff about culture or psychology, or behavior.
Ik heb het niet over zweverige toestanden, over cultuur of psychologie, of gedrag.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Dus als ik op een vlucht van 12 uur zit, zie je het vliegveld waar ik van vertrok.
English♫ ♫ Sharing makes me happy, makes heaven happy too ♫ ♫ I'm happy.
Kun je het zien? ~~~ ♫ ♫ Delen maakt me blij, en de hemel ook ♫ ♫ Ik ben blij.
EnglishYou're gonna believe everything I'm telling you once we get to your house, okay?
Als we eenmaal bij je huis zijn zul je alles geloven dat ik zeg. oké? kom op.
EnglishNow, there's no real reason I'm aware of for that, but that seems to be the case.
Daar is, voor zover ik weet, geen echte reden voor, maar dat lijkt zo te zijn.
English(Applause) I'm going to finish up with a song of mine called "Weather Systems."
(Applaus) Ik wil eindigen met één van mijn liedjes getiteld "Weather Systems."
EnglishThe unhealthy shame I'm talking about is the one that makes you so sick inside.
De ongezonde schaamte waarover ik het heb, is het die je zo ziek maakt van binnen.
EnglishWhat I'm going to talk to you about tonight is stuff we might do if we did nothing.
Ik wil het hebben over dingen die we tóch kunnen doen, terwijl er niets gebeurt.
EnglishTo do that I'm going to talk about my research as an economist on the epidemic.
Dit ga ik doen door te vertellen over mijn onderzoek als econoom over de epidemie.
EnglishAnd I think as long as I keep grieving, and weeping, and then moving on, I'm fine.
Volgens mij gaat het goed zolang ik blijf rouwen en huilen en dan weer verder ga.
EnglishThe editor of Discover told us 10 of them, I'm going to give you the eleventh.
De redacteur van Discover heeft ons er 10 verteld, en ik zal jullie de 11e geven.
EnglishSo today I'm going to talk to you about the rise of collaborative consumption.
Vandaag ga ik het met jullie hebben over de opkomst van samenwerkende consumptie.
EnglishI'm so clever," and you look behind you, and there's destruction all around you.
Ik ben zo slim." ~~~ En als je achterom kijkt, zie je overal om je heen verwoesting.
EnglishCaptain Algren, I'm eager to know how many Samurai have joined in Katsumoto.
Kapitein Algren...... ik ben benieuwd hoeveel Samurai zich hebben aangesloten...
EnglishI'm going to talk about why we are so fatalistic about doing anything about aging.
Ik ga praten over waarom we zo fatalistisch zijn over iets doen tegen veroudering.
EnglishWell for health, I'm looking for wholesome ingredients that are good for my body.
Gezondheid, ik zoek volwaardige ingrediënten die goed zijn voor mijn lichaam.
EnglishNow I'm big on speaking to people's self-interest because we're all wired for that.
Nu spreek ik graag tot het eigenbelang van mensen omdat ons dit zit ingebakken.