"incomparably" translation into Dutch

EN

"incomparably" in Dutch

EN incomparably
volume_up
{adverb}

incomparably
This in contrast to Turkey, which is receiving incomparably different treatment.
Dit in tegenstelling tot Turkije, dat een onvergelijkbaar andere behandeling krijgt.
Russia has not become a new neighbour with enlargement, but an incomparably more important one none the less.
Met de uitbreiding wordt Rusland geen nieuw buurland, maar wel een onvergelijkbaar belangrijker buurland.
It has the ability to do so, but its problem is that its growth potential is so terribly low, incomparably low.
De Unie heeft daar de capaciteit voor, maar het probleem is het ontzettend lage, onvergelijkbaar lage groeipotentieel.

Synonyms (English) for "incomparably":

incomparably

Context sentences for "incomparably" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a Union, we believe this is by far the best and incomparably the most effective way to take things forward.
Als Unie zijn wij van mening dat dit verreweg de beste en zonder meer de meest effectieve manier is om vooruitgang te boeken.
EnglishIt is one of the oldest saws in the book that it is incomparably more expensive to fight a war than to keep the peace.
Een van de oudste gezegden die wij kennen, is dat het ontegenzeggelijk duurder is oorlog te voeren dan de vrede te bewaren.
EnglishThe dissemination of information and knowledge is now incomparably faster and more extensive than it was even a few years ago.
De verspreiding van informatie, van kennis, gaat tegenwoordig veel sneller en geschiedt op veel grotere schaal dan enkele jaren geleden.
EnglishFor Europe, I hope we can all now recognise that the European Union is incomparably more effective when we work together, especially on the biggest issues in contemporary politics.
Ik hoop voor Europa dat we nu allemaal inzien dat de Europese Unie veel effectiever kan opereren als we samenwerken, met name als het gaat om de belangrijkste politieke kwesties van deze tijd.
EnglishKnowing as we do how difficult it is to get results out of the European Union, we ought to sympathise with the incomparably greater difficulties faced by a community of 148 states.
Wij weten allemaal hoe moeilijk het is om binnen de Europese Unie tot resultaten te komen, en dus moeten we er ook begrip voor hebben dat dat in een gemeenschap van 148 landen nog veel moeilijker is.