"infant" translation into Dutch

EN

"infant" in Dutch

EN infant
volume_up
{noun}

infant (also: child, offspring, bairn, kid)
volume_up
kind {het}
And we've got a mother-infant play scenario that we're hoping to complete underway at the moment.
En we hebben een moeder-kind spelonderzoek dat we hopen snel af te ronden.
In fact there is little evidence that there is any cognitive ability in a very young infant.
In feite is er weinig bewijs dat er sprake is van cognitief vermogen in een zeer jong kind.
Over the next 200 years we see the infant Christ go from a sitting to a standing position on the Virgin's lap, and then back again.
In de volgende 200 jaar zien we het kind Christus gaan van een zittende naar een staande positie, op de schoot van de Maagd. ~~~ En dan weer terug.
infant
And initially, it was thought that they died of what's known informally as "cot death," and more formally as "Sudden Infant Death Syndrome."
Oorspronkelijk dacht men dat ze gestorven waren aan wat we in spreektaal "wiegendood" noemen, en in vaktaal "syndroom van het plotseling overlijden van een zuigeling".

Synonyms (English) for "infant":

infant
English

Context sentences for "infant" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe has not been seen since 1987; his daughter was an infant when he was taken hostage.
Hij is niet meer gezien sinds 1987; zijn dochter was een peuter toen hij gegijzeld werd.
EnglishIt's the guidance she gets around infant feeding and safer sex.
Ook om de begeleiding die ze krijgt rond zuigelingenvoeding en veiliger seks.
EnglishThere are lots and lots of things that we don't know about sudden infant deaths.
Er zijn heel veel dingen die we niet weten over wiegendood.
EnglishWe have done it occasionally - infant formulae milk is a notable example.
We trokken toen aan de bel, de Commissie opende de dialoog met ons en veranderde haar voorstel.
EnglishHow has anyone ever dared to take risks with infant foods?
Hoe heeft men ooit risico's durven te nemen met het voedsel van de zuigelingen.
EnglishThe incidence of cancer in the infant population is 50 times higher than 10 years ago.
In tien jaar tijds zijn de gevallen van kanker op de kinderbevolking vijftig keer zo hoog geworden.
EnglishIn fact, the infant mortality rate in Cuba is actually rather better than in inner-city Washington.
De kindersterfte in Cuba bijvoorbeeld is lager dan in hartje Washington.
EnglishThere's a reason that we're all attracted to an infant or a puppy.
Er is een reden waarom we allemaal houden van kinderen of puppy's.
EnglishAs healthcare improves, as infant mortality goes down, fertility rates start dropping.
Naarmate de gezondheidszorg verbetert, naarmate kindersterfte afneemt, nemen vruchtbaarheidscijfers af.
EnglishJust one or two years of school for the mother reduce the infant death rate by 15 %.
Als moeders slechts één of twee jaar onderwijs hebben genoten vermindert de kindersterfte al met 15 procent.
EnglishMany foodstuffs, including infant formula, contain endotoxins.
Vele levensmiddelen, ook zuigelingenvoeding, bevatten endotoxine.
EnglishThe infant mortality rate fell worldwide from 64 per 1 000 in 1980 to 56 per 1 000 in the nineties.
De kindersterfte is wereldwijd afgenomen van 64 per 1000 in 1980 naar 56 per 1000 in de jaren negentig.
EnglishInfant mortality has exploded in the last ten years.
De kindersterfte is de afgelopen tien jaar explosief toegenomen.
EnglishThere is a high birth rate among the Roma population as well as high rates of adult and infant mortality.
De Roma kennen een hoog geboortecijfer en ook een groot sterftecijfer onder kinderen en volwassenen.
EnglishInfant mortality is 10 % higher in this region than in the rest of the country, as is maternal mortality.
Het sterftecijfer onder kinderen en moeders is in deze regio 10 % hoger dan in de rest van het land.
EnglishAs a result, parasitic infection is rife and the third cause of infant deaths is diarrhoeal disease.
Parasitaire infecties komen dan ook enorm veel voor en diarree is voor zuigelingen doodsoorzaak nummer drie.
EnglishInfant mortality in central and southern Iraq is at present twice as high as in the period before the Gulf War.
De kindersterfte in het centrale en zuidelijke deel van het land is sinds de Golfoorlog verdubbeld.
EnglishEvery single one of them: man, woman, child, infant, fetus.
blijkbaar iedereen totaal slecht en kwaadaardig.
EnglishI essentially became an infant in a woman's body.
Ik was in feite een baby in het lichaam van een vrouw.
EnglishAfrica, in turn, has seen a population explosion, mainly due to the fall in infant mortality.
Afrika heeft op zijn beurt zijn demografische explosie gehad, voornamelijk als gevolg van de terugdringing van de kindersterfte.