EN

inside {noun}

volume_up
This little girl was interesting; she ate the inside of the marshmallow.
. ~~~ Ze at de binnenkant van de marshmallow.
So sometimes I view from the inside, like EgoCentriCity and the inner circles.
Soms kijk ik vanuit de binnenkant, zoals egocentrisme en de besloten kring.
We coat the inside with these bladder lining cells.
We bedekken de binnenkant met blaasvoering-cellen.
De deur opent aan de binnenzijde.
And if you look, tucked away inside the inner surface of the temporal lobes -- you can't see it there -- is a little structure called the fusiform gyrus.
Aan de binnenzijde van de temporale kwabben -- hier niet te zien -- bevindt zich de gyrus fusiformis.
inside (also: interior)

Context sentences for "inside" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishAnd inside I've just been listening to Nusrat Fateh Ali Khan because he's chaotic.
Vanbinnen heb ik net geluisterd naar Nusrat Fateh Ali Khan omdat hij chaotisch is.
EnglishSo deep inside -- we all know, you go sufficiently far down, you have atoms.
Dus diep vanbinnen -- we weten allemaal als je diep genoeg gaat, heb je atomen.
EnglishWe know that audiovisual programming is not easy inside the European Union.
Wij beseffen echter terdege dat audiovisuele planning geen gemakkelijke zaak is.
EnglishAnd I get a little object here and I can look inside this object, I'll call it a car.
Ik krijg hier een klein voorwerp, en ik kan erin kijken. ~~~ Dit noem ik een auto.
EnglishA spectacular framework, inside of which you see, usually, extraordinary blue sky.
Een spectaculaire omlijsting van -- meestal --- buitengewoon blauwe lucht.
EnglishHowever, change must happen from the inside as well as on the part of government.
De verandering moet echter zowel van binnenuit als van de overheid komen.
EnglishThe other idea is kind of interesting, which is, you can't reach inside anymore.
Ze hebben ongelooflijke isolatie, laten wij dus die ongelooflijke isolatie gebruiken hier.
EnglishAnd then I can feel the brain inside, and this will be the slushy like this.
En dan kan ik de hersenen voelen, en dat zal een beetje week aanvoelen, zoiets als dit.
EnglishAnd not only integrate a photo detector here, but maybe use the camera inside.
Niet alleen een fotodetector integreren, maar misschien gebruik maken van de camera erin.
EnglishI would like to come back to your idea that awareness needs to develop inside our heads.
Ik kom graag terug op uw aanwijzing dat het besef langzaam maar zeker moet groeien.
EnglishThe idea of moving the registers inside the Chamber is in fact not a new one.
Het idee van de terugplaatsing van de lijsten is echter ook niet nieuw.
EnglishA silk gland kind of looks like a sac with a lot of silk proteins stuck inside.
Een ragklier ziet eruit als een zak met een hoop rag-eiwitten erin.
EnglishIn fact, unemployment figures outside the eurozone are half those inside the eurozone.
Feit is dat de werkloosheidscijfers buiten het eurogebied half zo groot zijn als erbinnen.
EnglishIt took me 45 minutes to get one inch down inside of that stack of cards.
Drie kwartier later had ik éénderde van de stapel visitekaartjes gehad.
EnglishSo now we do the monitoring on the inside -- from towers, satellites, ultralights.
Dus nu doen we de controle van binnenuit vanaf torens, satellieten, en Ultralight vliegtuigjes.
EnglishInside it, I will place a mockingbird for -- short explanation, hippie parents.
Daarin doe ik een spotvogel voor -- korte uitleg, hippie ouders.
EnglishYou can imagine yourself being a mouse or fly inside of it, looking out of its camera.
Stel je voor dat je een muis of vlieg bent die door de camera kijkt.
EnglishWouldn't it be something, Charlie, to open a bar of candy...... and find a golden ticket inside?
Zou dat niet mooi zijn, een reep open maken en dan een gouden wikkel vinden?
EnglishWe're treating it as something that got inside of you that we have to kill.
We behandelen kanker bijna alsof het een besmettelijke ziekte is.