"inspiration" translation into Dutch

EN

"inspiration" in Dutch

EN

inspiration {noun}

volume_up
inspiration
So this mutual inspiration promotes collaboration, initiative and creativity.
Deze wederzijdse inspiratie bevordert samenwerking, ondernemingslust en creativiteit.
This must also be a source of inspiration at this difficult time for Europe.
In deze moeilijke periode voor Europa moet dit ook een bron van inspiratie zijn.
Such success ought to form the inspiration for continuing in other areas as well.
Dat zou een inspiratie moeten zijn om hier op andere gebieden mee door te gaan.
inspiration
That being said, Mr Prodi, where was the inspiration so eagerly awaited by MEPs?
Echter, mijnheer Prodi, waar was de bezieling waar de Europese afgevaardigden zo naar uitzagen?
As for the Community action programme for youth, it lacks character, inspiration and cultural perspective.
Wat het nieuwe communautaire actieprogramma ten behoeve van de jeugd betreft, dat mist bezieling, inspiratie en een cultureel perspectief.
Today, we call on the Commission to revive the inspiration without which nothing much can ever be achieved.
Vandaag doen wij een oproep aan de Commissie om haar bezieling te hervinden, want zonder deze bezieling kan er nooit iets groots tot stand worden gebracht.
inspiration (also: idea, brain wave)

Synonyms (English) for "inspiration":

inspiration

Context sentences for "inspiration" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIran is an important source of support and inspiration for the Hizbollah movement.
Iran is de belangrijkste steun- en inspiratiebron van de Hezbollah-beweging.
EnglishIt should be the playmaker, the inspiration and the driving force of the team.
Zij dient de spelleidster te zijn, de inspiratrice, de drijvende kracht.
EnglishIt is a source of inspiration for millions and huge sums of money are involved in it.
Ze brengt grote hoeveelheden mensen in vervoering en er gaan enorme sommen geld in om.
EnglishI hope she will take particular inspiration from what Mr Caudron said.
Ik hoop dat ze zich met name zal laten inspireren door de woorden van de heer Caudron.
EnglishThis is the inspiration behind the new Europe of the start of the third millennium.
Dit inspireert dan ook het nieuwe Europa van het derde millennium.
EnglishOur source of inspiration is the Fraisse report adopted by Parliament in 2003.
Onze inspiratiebron hierbij is het verslag-Fraisse dat in 2003 door het Parlement is aangenomen.
EnglishThat remains the inspiration and the intention behind the meeting that will take place tomorrow.
Dat is de oorspronkelijke achtergrond en opzet van de bijeenkomst van morgen.
EnglishWe should draw more inspiration from what we have done ourselves.
Wij zouden ons meer moeten laten inspireren door wat we zelf gedaan hebben.
EnglishI then discovered why I take so much inspiration from Iranian women.
Toen ontdekte ik waarom ik zo geïnspireerd word door Iraanse vrouwen.
EnglishThe environmental label introduced by the EU could be a quite excellent source of inspiration.
De milieukeur die de EU heeft ingevoerd, kan hierbij uitstekend als inspiratiebron dienen.
EnglishFor inspiration, go to one of our festivals, go online, drop us a line.
Ga naar één van onze festivals, ga online, stuur ons een bericht.
EnglishOnly by seeking inspiration in the Cross can Europe rise above chaos and moral degradation.
Alleen wanneer Europa naar het kruis kijkt kan het zich bevrijden van chaos en moreel verval.
EnglishWhat he said in his speech was an inspiration to us all.
De inhoud van zijn speech was iets waar we ons allemaal aan hebben kunnen warmen.
EnglishI am sure you have drawn inspiration from these principles.
Dat is een fundamenteel feit waarover wij nu een advies gaan uitbrengen.
EnglishThe Council could benefit from taking inspiration from this example.
De Raad kan er baat bij hebben hieraan een voorbeeld te nemen.
EnglishI mean, religious leaders are kind of in the inspiration business.
Ik bedoel, religieuze leiders zitten in de inspiratiebusiness.
EnglishWhat is really human in work, and in capacity for work, is creativity inspiration.
Maar het specifiek menselijke in het werk en in de arbeidsverrichtingen zit hem in het creatieve, het scheppende.
EnglishThis European model should not be unfamiliar to us, since the initial inspiration came from this House.
Dit Europese model is niet nieuw voor u, omdat het ook door dit Parlement werd gestimuleerd.
EnglishThere is wonderful inspiration coming from the area itself.
Ik kwam er aan in september 2008 en begon bijna meteen te werken.
EnglishThis has been the real inspiration of the entire initiative.
Dit is de echte inspiratiebron van het hele initiatief geweest.