EN jack
volume_up
{noun}

1. general

jack (also: buffoon, fool, jester, nut)
volume_up
zot {de}
jack (also: mortar)
jack

2. electronics

jack
jack
jack

3. sports

jack
volume_up
boer {de} (in kaartspel)

Context sentences for "jack" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to clarify to them that my idea does not violate their Union Jack.
Ik wil hier echter verduidelijken dat mijn idee niet in strijd is met hun.
EnglishWith that, I would like to just say that Jack Lord said this almost 10 years ago.
En ik zou daar nog aan willen toevoegen dat Jack Lord dit al bijna 10 jaar geleden zei.
EnglishWhy don't you tell your brother, Jack, to tune in... and I'll sing him something.
Zeg je broer maar dat hij moet luisteren, dan zing ik iets voor hem.
EnglishI pray you watch over the young men, like Jack Geoghegan... that I lead into battle.
Ik bid dat U waakt over de jonge mannen, zoals Jack Geoghegan...... die ik de strijd inleidt.
EnglishThat's the secret grand adventure of the infamous Jack Sparrow?
Het geheim en groots avontuur van de onfortuinlijke kapitein Jack Sparrow.
EnglishThis is an amazing picture from a Czech photographer named Jack Hedley.
Dit is een prachtge foto van de Tsjechische fotograaf Jack Hedley.
EnglishMad Jack figures we can build tunnels under them, honeycomb Main Street, one end to the other.
Volgens Gekke Jack kunnen we overal tunnels bouwen, we kunnen de hele hoofdstraat uitkammen.
EnglishThe next song, or the encore, that I'm going to play is called "Bumble Boogie," by Jack Fina.
Het volgende liedje, oftewel de toegift, dat ik ga spelen heet "Bumble Boogie" van Jack Fina.
EnglishI have no words to express to you my sadness of the loss of Jack.
Ik kan geen woorden vinden om mijn verdriet over het verlies van Jack aan jou uit te drukken.
EnglishCapitan Jack Sparrow.
Je zult je altijd herinneren dat dit de dag was dat jij hem bijna gevangen had......
EnglishI therefore prefer the approach of Sir Jack Stewart-Clark to that of Mr Blokland.
Ik kan mij daarom beter verenigen met de benadering van Sir Jack Stewart-Clark dan met die van de heer Blokland.
EnglishBut Jack escaped the island and he still has that one shot.
Jack ontsnapte van het eiland en heeft nog steeds die ene kogel.
EnglishNever sat well with Bootstrap what we did to Jack Sparrow.
Het zat nooit meer goed met Bill toen we dat uithaalden met Jack.
EnglishSir Jack has tabled amendments that we welcome.
De door de heer Stewart-Clark ingediende amendementen genieten onze steun.
EnglishI am sure that then, like a jack in-the-box, the principle of solidarity will re-emerge.
Ik ben ervan overtuigd dat die solidariteit er dan als een duveltje uit een doosje plotseling wel weer zal zijn.
EnglishYou say that it is not that easy to hi-jack an airplane.
U zegt dat het niet zo makkelijk is om een vliegtuig te kapen.
EnglishMe and my brother, Jack... we always listened to your songs.
Ik en mijn broer, Jack, luisterden altijd naar je liedjes.
EnglishThere's a poem by Jack Gilbert called "The Forgotten Dialect of the Heart."
Er is een gedicht van Jack Gilbert, genaamd 'The Forgotten Dialect of the Heart' (het vergeten dialect van het hart).
EnglishJack, you said I could watch you improve the paintings.
Jack, ik mocht komen kijken als je de schilderijen verbeterde.
EnglishAnd if Paula decides should she marry Joe or Jack, somehow Paul sounds the most interesting.
Als Paula beslist of ze met Joe of Jack wil trouwen, dan klinkt Paul op één of andere manier het interessantst.