EN keep
volume_up
{noun}

1. architecture: "castle"

keep
volume_up
donjon {de} (kasteel)

Context sentences for "keep" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are not to be prohibited if a Member State wants to keep that option open.
We willen het niet verbieden als een land van die mogelijkheid gebruik wil maken.
EnglishIt is important to keep in mind that another election campaign is under way too.
We mogen echter niet vergeten, dat er ook andere verkiezingen op handen zijn.
EnglishAnd keep going, until the subject presses the button, saying, "I see the change."
En ga door, tot de proefpersoon op de knop drukt en zegt: "Ik zie de verandering".
EnglishAnd I think as long as I keep grieving, and weeping, and then moving on, I'm fine.
Volgens mij gaat het goed zolang ik blijf rouwen en huilen en dan weer verder ga.
EnglishAnd the bubbles keep moving up there, and this is what the world looks like today.
En de bubbel blijft daar omhoog bewegen, en dit is hoe de wereld er nu uitziet.
EnglishKeep the existing names for the programmes Socrates, Leonardo, Youth For Europe.
Handhaaf de namen van de programma's SOCRATES, LEONARDO en Jeugd voor Europa.
EnglishWe encourage the Commission and the Council to keep to the course they have set.
Wij moedigen de Commissie en de Raad aan op de ingeslagen weg voort te gaan.
EnglishPeople keep saying that this is a technical report because it is so complicated.
Er wordt hier steeds maar weer gezegd dat het zo'n ingewikkeld technisch verslag is.
EnglishI would ask the Commission to keep these efforts under one roof if at all possible.
Ik zou de Commissie willen vragen dit onderzoekswerk zoveel mogelijk te bundelen.
EnglishWe keep talking about the regulatory authorities of the Member States concerned.
We spreken altijd weer over de regelgevende instanties van de betreffende lidstaten.
EnglishIf there are records of offenders, it must be possible to keep records of victims.
Er bestaat een register van misdadigers, dus kan er ook een komen van slachtoffers.
EnglishMoreover, public opinion would prefer to keep Albania outside of the European Union.
Ook de publieke opinie in de Europese Unie houdt Albanië liever buiten de deur.
EnglishThat was the undertaking I gave at Copenhagen last year and we will keep our promise.
Ik heb dit vorig jaar in Kopenhagen beloofd en ik zal deze belofte gestand doen.
EnglishSensible solutions keep getting tangled up in the institutional undergrowth.
Verstandige oplossingen raken steeds weer verstrikt in de wirwar van instellingen.
EnglishNonetheless, the de minimis rule would keep all this within the green box.
Dankzij de " de minimis " clausule blijft dit echter onder de groene box vallen.
EnglishWhy, though, do we always have to keep repeating and reiterating these things?
Maar waarom moeten wij dat soort feiten eigenlijk telkens opnieuw oprakelen?
EnglishWe have to keep in mind that last year polling day itself was relatively calm.
We moeten bedenken dat vorig jaar de verkiezingsdag zelf betrekkelijk rustig verliep.
EnglishAs you know, we keep regular track of the convergence or non-convergence of prices.
Zoals u weet, volgen we de convergentie of niet-convergentie van prijzen regelmatig.
EnglishAs the situation develops, the Commission will keep Parliament regularly informed.
De Commissie zal het Parlement regelmatig informeren over de laatste stand van zaken.
EnglishThe Council and Commission thus need to keep their finger firmly on the pulse.
Het is dus zaak dat de Raad en de Commissie de hand daar aan de pols houdt.