"ladder" translation into Dutch

EN

"ladder" in Dutch

NL
NL

"ladder" in English

EN
EN

ladder {noun}

volume_up
Abuse trickles down from the top of the ladder to the bottom.
Misbruik druppelt door van bovenaan tot onderaan de ladder.
As one moves up the ladder, values other than technical competence are viewed with increasing suspicion.
Hoe hoger op de ladder, hoe groter de argwaan over alle competenties die afwijken van de technische.
The holding of the ladder by another person as a safety measure shall not be allowed
Het vasthouden van een ladder door een ander bij wijze van veiligheidsmaatregel is niet toegestaan
NL

ladder {de}

volume_up
ladder
Misbruik druppelt door van bovenaan tot onderaan de ladder.
Abuse trickles down from the top of the ladder to the bottom.
Hoe hoger op de ladder, hoe groter de argwaan over alle competenties die afwijken van de technische.
As one moves up the ladder, values other than technical competence are viewed with increasing suspicion.
Het vasthouden van een ladder door een ander bij wijze van veiligheidsmaatregel is niet toegestaan
The holding of the ladder by another person as a safety measure shall not be allowed

Synonyms (English) for "ladder":

ladder
English

Context sentences for "ladder" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was a step down the ladder which is weakening democracy in that country.
Er is een stap teruggedaan en dat heeft de democratie in dat grote land verzwakt.
English. ~~~ You're obviously keen to go up the corporate ladder.
Dus, je werkt in een grote organisatie; je wilt natuurlijk opklimmen binnen het bedrijf.
EnglishThere are still considerable difficulties in climbing up the career ladder.
Wat promoties betreft hebben vrouwen het nog altijd moeilijker.
EnglishAnyone who wishes to progress up the career ladder has no choice but to be flexible.
Wie carrière wil maken, moet simpelweg flexibel zijn.
EnglishThey are just trying to pull the ladder up behind them.
Ze proberen gewoon de deur achter zich dicht te gooien.
EnglishThe important thing is to get people retrained and back on the job ladder in a sustainable way.
Waar het om gaat, is dat mensen worden omgeschoold en geholpen worden de carrièreladder weer op te gaan, op een manier die een duurzaam effect heeft.
EnglishHowever, the key question is how this amount will be distributed and if it will then really benefit the clubs on the bottom rung of the ladder.
Mijn vraag is: Hoe wordt deze som verdeeld en bereikt hij dan ook werkelijk de onderste lagen van de verenigingen?
EnglishSo it is therefore people lower down the ladder, the ordinary workers, who have to pay for the failure to take the necessary initiatives.
Dus moeten de mensen op het lager niveau, de gewone werknemers, eigenlijk de prijs betalen van het niet nemen van noodwendige initiatieven.
EnglishWage slavery or unemployment, climbing the career ladder or having the door slammed in your face – these are the choices faced by our highly qualified young people.
Loonslavernij of werkloosheid, carrière maken of niet aangenomen worden, dat zijn de keuzen waar onze hoogopgeleide jongeren voor staan.
EnglishDo the hypothetical benefits of trade really go to the poorest people, or do they get no further than the top of the ladder in these countries?
Komen de vermeende voordelen van de handel daadwerkelijk ten goede aan de allerarmste lagen van de bevolking of blijft er veel aan de strijkstok van de bovenste lagen hangen?