"leader" translation into Dutch

EN

"leader" in Dutch

EN leader
volume_up
{noun}

1. general

leader (also: head)
The leader of the students ' union, Hounjo Mawudzuro, has been imprisoned.
De leider van de studentenvakbond, Honnjo Mawudzuro, is gevangengenomen.
She was a leader of the Menominee tribe, a Native American peoples.
Ze was een leider van de Menomineestam, een Amerikaanse indianenstam.
The Iraqi people have had to pay dearly for their leader's unyielding attitude.
Het volk van Irak moet een hoge prijs betalen voor de onbuigzaamheid van zijn leider.
leader (also: boss, chief, head, master)
These are the words and the conviction of the leader of the socialists in Flanders.
Dat zijn de woorden en de overtuiging van de grote baas van de socialisten in Vlaanderen.
Your attackers work for Kobe Gang leader lto.
Je aanvallers werken voor Ito, de baas van de Kobe-bende.
These are the countries that feel they are the leaders of everyone else and are trying to impose their interests by force rather than by logic.
Dat zijn precies de landen die denken de baas te mogen spelen over alle andere landen en die hun wil niet met argumenten maar met dwang proberen op te leggen.
leader (also: boss, chief, commander, superior)
Vercingetorix, leader of the great warriors.
Vercingetorix, aanvoerder van machtige krijgers.
There will be no leader, but four equal generals
Geen aanvoerder, maar vier generaals.
Dank je, aanvoerder van machtige krijgers.
I believe Europe has become a real leader in this field.
Ik denk dat Europa op dit gebied een heuse koploper is geworden.
The initiative is important if we are to stop having to say that the United States is the overall leader within this developing field.
Het initiatief is van essentieel belang om een einde te kunnen maken aan het idee dat de VS de koploper is in deze ontwikkeling.
As the rapporteur very correctly says, Europe is lagging behind the USA, the leaders in matters of satellite communications.
Zoals de rapporteur heel terecht opmerkt, heeft Europa op het gebied van satellietcommunicatie een achterstand op de koploper, de VS.
leader (also: head, manageress)
Other sources indicate, however, that the pro-Democracy leader is indeed on hunger strike.
Maar andere bronnen geven aan dat de democratische leidster wel in hongerstaking is.
Mr President, I wish to extend my warmest thanks to the leader of our delegation, Mrs Fontaine.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn oprechte dank betuigen aan de leidster van onze delegatie, mevrouw Fontaine.
15 years ago, the European Parliament awarded the Sakharov Prize to the Burmese opposition leader, Mrs Aung San Suu Kyi.
Vijftien jaar geleden heeft het Europees Parlement de Sacharovprijs toegekend aan de leidster van de Birmaanse oppositie, mevrouw Aung San Suu Kyi.
leader (also: directory, guide, guidebook, handbook)
This is another leader of his people.
Dit is een andere gids van zijn volk.
leader (also: boss, chef, chief, head)
leader (also: headman, frontman)
Its leader, Abdullah Ocalan, is appealing to the European Court of Human Rights against the unfairness of his trial.
Haar voorman, Abdullah Öcalan, heeft bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een klacht ingediend wegens de oneerlijkheid van zijn proces.
leader (also: conductor, guide)
leader
leader
leader (also: boss, chief, ruler)

2. print

leader (also: leading article)
This has been the subject of various newspaper articles, including a leader in the London – which at least to be a serious newspaper.
In verschillende krantenartikelen is over dit onderwerp geschreven, waaronder een hoofdartikel in de Londense die althans in het verleden toch altijd een serieuze krant is geweest.
According to this leader, 'To try to get the Irish to change their opinion would be completely contrary to all the EU promises about the need for a wider public debate and for grassroots support.
In het hoofdartikel staat: " De Ieren proberen over te halen hun mening te herzien druist in tegen de EU-beloftes over de noodzaak van een breed debat en democratische verankering.

Synonyms (English) for "leader":

leader

Context sentences for "leader" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI will have to take back to my party leader a message that is not a good one.
Ik zal mijn fractieleider een boodschap moeten overbrengen die niet positief is.
EnglishWhat is the position with this LEADER-EAST programme, formerly known as INPART?
Hoe is de situatie bij het LEADER-EAST-programma, het voormalige INPART-programma?
EnglishBut after an escapade on the grass, " the leader " succeeds finding its way back!
Maar na een escapade op het gras is het de leader gelukt om weer op de weg te komen
EnglishThere, the leader of the opposition calls the parliament a Kalashnikov parliament.
De oppositieleider bijvoorbeeld noemt het parlement een Kalasjnikov-parlement.
EnglishBut the leader of my Group, Mr Tajani, will speak at greater length on this.
Daarover zal het hoofd van mijn fractie, de heer Tajani, het nog uitgebreid hebben.
EnglishI have been hired to help supress the rebellion of another tribal leader.
Ik ben ingehuurd om weer de rebellie van een stamhoofd met de kop in te drukken..
EnglishIn this regard LEADER has established itself as an effective development initiative.
In dit verband is LEADER een doeltreffend ontwikkelingsinitiatief gebleken.
EnglishThis proves that a) he has a conscience and b) he is also a campaign leader.
Hetgeen bewijst dat hij a) een geweten heeft en b) bovendien ook een campagneleider is.
EnglishI have just met Belarus’ s opposition leader, Mr Alexander Milinkevich.
Zojuist heb ik de Wit-Russische oppositieleider Alexander Milinkevich ontmoet.
EnglishIt's not that I didn't have help, but honestly, I sort of led, I was the team leader.
Niet dat ik geen hulp had, maar om eerlijk te zijn, was ik de teamleider.
EnglishThe Leader II programme has already achieved good results in this area.
Het programma Leader II heeft inmiddels goede resultaten op dit vlak geboekt.
EnglishLadies and gentlemen, before becoming Prime Minister, I was leader of the opposition.
Dames en heren afgevaardigden, voordat ik premier werd, ben ik oppositieleider geweest.
EnglishWhy not include a Leader-type programme, which we have christened INPARD?
Wij stellen voor een programma op te nemen dat op LEADER lijkt: wij noemen het INPARD.
EnglishThe accusation: being a prostitute of the opposition leader Morgan Tsvangirai.
De beschuldiging: prostituee van oppositieleider Morgan Tsvangirai.
EnglishWe are being well in Le Mans, but there still no " the leader " or a no.
We zitten wel in Le Mans, maar er zijn nog steeds geen leaders of een nr.
EnglishThe EU must play a greater role as a joint leader rather than sitting on the sidelines.
Het is de hoogste tijd dat de Europese Unie haar figurantenrol inruilt voor een hoofdrol.
EnglishHe held various posts in the party before becoming deputy leader in 1992.
Hij heeft in zijn partij meerdere posten bekleed voor hij, in 1992, vice-voorzitter werd.
EnglishThe European Union is even considered to be the world leader in protecting the environment.
De Europese Unie wordt wereldwijd zelfs gezien als toonaangevend in milieubescherming.
EnglishSecond in the racers that is behind " the leader ",... is the Vaillante no.
Tweede in het algemeen klassement achter de leader, de Vaillante nr.
EnglishHave faith in the successful results which LEADER has had so far.
Profiteert u van de goede ervaringen die tot nu toe met LEADER zijn opgedaan.