"life" translation into Dutch

EN

"life" in Dutch

EN life
volume_up
{noun}

life (also: din, noise, ado)
For almost all the years of life on Earth, there was no intelligent life.
Gedurende bijna alle jaren van het leven op aarde was er geen intelligent leven.
Often the life of that other will be more important to her than her own life.
Vaak is dat leven van die ander veel belangrijker voor haar dan haar eigen leven.
You could spend your life looking for them... and it will not be a wasted life.
Je kan je hele leven ernaar op zoek zijn..... en dat zal dan geen weggegooid leven zijn.
We therefore need to stem the flood of rubbish and demand a longer life for products.
We moeten de afvalstroom dus indijken en producten met een lange levensduur eisen.
Their remaining life is therefore considered to be significant.
De levensduur kan daarom vermoedelijk flink worden verlengd.
Our life longevity is going up almost a year for every year that passes.
Onze levensduur wordt bijna één jaar langer voor elk jaar dat verstrijkt.
life
We all know that life-long learning will become much more important in the future.
Wij weten dat het levenslang leren almaar belangrijker wordt.
Leader of the American Indian Movement, he was given two life sentences.
Als leider van de Amerikaanse Indiaanse beweging is hij veroordeeld tot tweemaal levenslang.
You have to invest in education and training, in life-long learning.
Wij moeten investeren in scholing, voortgezette opleiding en levenslang leren.
Fraud and theft are now a way of life and are turning into a scientific study.
Fraude en stelen zijn op dit moment eigenlijk gewoon een levenswijze; het wordt gepland.
The sustainability of the European way of life is under threat.
Het voortbestaan van de Europese levenswijze loopt gevaar.
The life-styles of all of us affect developments.
Wij allen beïnvloeden met onze levenswijze de ontwikkelingen.
life
The fourth is keep learning and keep is important -- learning throughout the whole life course.
De vierde is: blijf leren, en het woord "blijf" is belangrijk, leren gedurende de hele levensloop.
Some people even say it takes more energy to make a solar cell than it will give out in its entire life.
Sommigen zeggen zelfs dat het meer energie kost om een zonnecel te maken dan dat ze in haar hele levensloop zal opbrengen.
That has implications for flexibility on the labour market, flexibility all through life and flexibility in working hours.
Dit heeft consequenties voor de flexibiliteit op de arbeidsmarkt, de flexibiliteit in de levensloop en de flexibiliteit in de arbeidstijden.

Context sentences for "life" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.
EnglishOne of the central points is of course life-long on-going and vocational training.
Een van de belangrijkste thema's is levenslange bijscholing en beroepsopleiding.
EnglishThe accusation was that I had successfully prepared an Attentat on Stalin's life.
De beschuldiging was, dat ik succesvol een moordaanslag had voorbereid op Stalin.
EnglishEven though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.
Kastendiscriminatie is in India wettelijk verboden, maar vindt feitelijk plaats.
EnglishThe constant springing forth of life must be preserved, encouraged and stimulated.
De voortdurende levensenergie moet worden behouden, aangemoedigd en gestimuleerd.
EnglishIt leads to stress, burn-out, people going off sick and problems with family life.
Het leidt tot stress, een -gevoel, ziekmeldingen en problemen in het gezinsleven.
EnglishIn winter, there's a lot of sleeping going on; you enjoy your family life inside.
In de winter wordt er veel geslapen. ~~~ Je geniet binnen van je familieleven.
EnglishThe amendments that have been tabled clarify the objective of the LIFE + project.
De opgenomen amendementen maken de doelstelling van het LIFE+-project duidelijker.
EnglishEnd-of-life vehicles are a major environmental problem in the European Union.
Afgedankte auto's vormen een groot probleem voor het milieu in de Europese Unie.
EnglishAnd who proved the same energy source existed in humans and every life form?
En wie bewees dat dezelfde energiebron bestond in mensen en andere levensvormen?
EnglishWe must create a labour market in which working life and parenthood can be combined.
We moeten een arbeidsmarkt scheppen waar we werk en ouderschap kunnen verenigen.
EnglishIt cannot be denied that the search for a better life is part of human nature.
De zoektocht naar een beter bestaan is menselijk en dient te worden gerespecteerd.
EnglishLIFE must be first and foremost an instrument of funding for the environment.
Het gaat bij LIFE eerst en vooral om een financieringsinstrument voor het milieu.
EnglishThese days, the complete dismantling of end-of-life vehicles is economically viable.
Tegenwoordig is een volledige ontmanteling van autowrakken economisch haalbaar.
EnglishWe wish to combine economic efficiency, quality of life and social protection.
Wij willen economische efficiency paren aan levenskwaliteit en sociale bescherming.
EnglishNaturally, we are all seriously concerned about the loss of life on both sides.
Natuurlijk maken we ons allemaal grote zorgen over de slachtoffers aan beide zijden.
EnglishMaybe I do need a definition of life in order to make that kind of distinction.
Als les uit al deze foto's kan je besluiten het toch niet zo gemakkelijk is.
EnglishI would say, in this regard, that the Internet makes life so much easier these days.
Ik zei al dat de zaken er met Internet bepaald gemakkelijker op zijn geworden.
EnglishWhat is more, new life must be breathed into the peace process in the Middle East.
Voorts moet het vredesproces in het Midden-Oosten een nieuwe impuls krijgen.
EnglishThe examination of the budget is an important aspect of parliamentary life.
De behandeling van de begroting is een cruciaal moment in het parlementaire jaar.