EN lift
volume_up
{noun}

lift (also: elevator, hoist)
It's the lift, it's a series of buttons in the lift.
Het is de lift, het is een serie knoppen in de lift.
I and other colleagues waited ten minutes for a lift down to this floor.
Ikzelf en andere collega's hebben namelijk tien minuten staan wachten op een lift naar deze verdieping.
The only assurance I can give you is that the President was not blocking a lift.
De enige zekerheid die ik u kan bieden is dat de Voorzitter geen lift blokkeerde.
lift
lift (also: boost)

Context sentences for "lift" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt appears that even the United States are expecting us to lift the embargo.
Het zou kunnen dat ook de Verenigde Staten wachten tot wij het initiatief nemen.
EnglishMr President, we need to lift our eyes from concentrating only on the fiscal measures.
Mijnheer de Voorzitter, we moeten ons niet blindstaren op fiscale maatregelen.
EnglishBut he doesn't need to, because it manages to lift itself up on its own.
Maar dat is niet nodig, want het slaagt erin zichzelf alleen op te trekken.
EnglishAnd we actually do this with a gel so that you can lift the gel material.
Dit doen we eigenlijk met een gel, zodat je het gelmateriaal kan wegnemen.
EnglishSuch devices also include lift platforms for the disabled or elderly.
Onder deze werktuigen vallen ook hefplatformen voor gehandicapten of ouderen.
EnglishI repeat my call on them to lift unnecessary and unjustified restrictions.
Ik herhaal dan ook mijn oproep aan hun adres: hef onnodige en ongegronde beperkingen op.
EnglishIt has these strong, heroic arms that can lift doughnuts into your mouth.
Het heeft sterke, heroïsche armen die donuts in je mond kunnen hijsen.
EnglishWhat is the point of all those pushups if you can't even lift a bloody log?
Wat is het nut geweest van al die push-ups, als je een houten balk niet eens opzij kan duwen.
English. ~~~ It's about defining steepness and slope using a ski lift.
Het gaat over steilheid en helling gebruik makend van een skilift.
EnglishYour homework is -- you know, how does an aircraft's wing create lift?
Je huiswerk is: hoe creëert de vleugel van een vliegtuig stijgkracht?
English(Laughter) So I decided it needed a few -- it needed a lift, it needed a few illustrations.
(Gelach) Dus ik besloot dat het een paar illustraties kon gebruiken.
EnglishLift platforms are slow enough, let us not make them any slower.
Dergelijke liften gaan al langzaam genoeg, dus we hoeven ze niet nog langzamer te maken.
EnglishWe must ask the new Head of State to lift the ban affecting political parties.
Wij moeten het nieuwe staatshoofd verzoeken om een einde te maken aan het verbod op politieke partijen.
EnglishAnd the solution in terms of the balconies was to use something that we all know as a scoreboard lift.
De oplossing voor de balkons was het gebruik van de algemeen bekende scorebordlift.
EnglishI lift up mine eyes unto the mountains, from whence cometh my help.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen vanwaar mijn hulp komen zal.
EnglishThirdly, Korea needs support to lift itself out of national bankruptcy.
Ten derde: Zuid-Korea heeft steun nodig, waarmee het land zich kan herstellen van het staatsbankroet.
EnglishWe must not wait until Europe's last rocket has had lift-off.
We mogen niet wachten tot de laatste Europese raket is afgeschoten.
EnglishWe must lift the consensus rule, including in a future convention.
De heer Moscovici heeft wat het volgende punt betreft gelijk.
EnglishClearly, there is some incompatibility between you and the lift, because five times is really rather excessive.
Het is duidelijk dat u geen geluk hebt met liften, want vijf keer is wel erg veel.
EnglishI think we really must give this a lift up the agenda.
Ik vind dat dit thema best wat hoger op onze prioriteitenlijst mag komen.