EN

like {noun}

volume_up
That, I think, is what our cooperation here in this House should be like.
Het is het type samenwerking in het Parlement waar mijn voorkeur naar uitgaat.
The European Commission does not like European honey, it prefers Chinese honey.
De Europese Commissie houdt niet van Europese honing, zij geeft de voorkeur aan Chinese honing.
Like her, we would always prefer a transparent tendering process.
Net als zij, geven ook wij altijd de voorkeur aan een transparant aanbestedingsproces.
like (also: match)

Context sentences for "like" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe members of my group would like to look at the various aspects of the policy.
Leden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.
EnglishI would like to make a few specific recommendations to the Indonesian Government.
Een paar concrete aanbevelingen zou ik de Indonesische regering willen meegeven.
EnglishThere are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
Wij hebben mooie woorden op papier gezet, maar hoe ziet de werkelijkheid eruit?
EnglishI would like to start by briefly considering the evaluation of the 1996 reform.
Ik zal eerst kort aandacht besteden aan de evaluatie van de hervorming van 1996.
EnglishI would like to comment on a few points or questions from your report, Mr Färm.
Ik zal nader ingaan op een aantal punten en vragen in uw verslag, mijnheer Färm.
EnglishI would like to refer to just a few areas which my group feels to be important.
Ik zou het willen hebben over enkele gebieden die mijn fractie van belang vindt.
EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Dit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.
EnglishThe same with students or highly creative people, writers and people like that.
Dat geldt ook voor studenten of zeer creatieve mensen, schrijvers en dergelijke.
EnglishThis is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
In een bende zitten is een hele gevaarlijke baan, je houdt niet van verrassingen.
EnglishI would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?
Ik zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?
EnglishYou can analyse the composition of the Commission in as much detail as you like.
Ik zou u willen vragen om dat aspect ook heel minutieus onder de loep te nemen.
EnglishI would like to thank the Commissioner for the most obliging answer he has given.
Ik dank de commissaris voor het zeer welwillende antwoord dat hij heeft gegeven.
EnglishI should like to thank Commissioner Papoutsis and his staff very warmly indeed.
Ik wil hiervoor commissaris Papoutsis en zijn medewerkers heel hartelijk danken.
EnglishMr President, I too should like to endorse previous speakers ' words of thanks.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou mij willen aansluiten bij de dankbetuigingen.
EnglishMadam President, first of all, I would like to thank the rapporteur for his work.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor zijn werk.
EnglishFirst I'd like to welcome aboard... our newest member of the Humberfloob family,
Ten eerste wil ik verwelkomen... ons nieuwste lid van de Humberflood famillie,
EnglishI would like to stress that culture is not only funded from this particular pot.
Ik zou willen benadrukken dat cultuur niet alleen vanuit dit fonds wordt gesteund.
EnglishI would like to thank him for his clear-sightedness, precision and competence.
Ik wil hem bedanken voor zijn scherpzinnigheid, nauwkeurigheid en deskundigheid.
EnglishMr President, I would like to make what I consider to be a very important point.
Mijnheer de Voorzitter, ik wilde iets vermelden dat volgens mij erg belangrijk is.
EnglishI should like to say that we are right to demand minority rights of the Albanians.
Ik zou zeggen, terecht eisen wij van de Albanezen rechten voor alle minderheden.