"lucky" translation into Dutch

EN

"lucky" in Dutch

EN lucky
volume_up
{adjective}

Solomon does not chair the European Parliament – lucky for Solomon.
Het Europees Parlement wordt echter niet voorgezeten door Salomo -- gelukkig voor Salomo.
So far, it would seem that the agricultural budget was born under a lucky star.
Tot nu toe valt de landbouwbegroting zoals het zich laat aanzien onder een gelukkig gesternte.
Given the situation, are n't we lucky to have Mr Diamandouros!
Hoe gelukkig mogen we onszelf, gezien de situatie, prijzen met de heer Diamandouros!
lucky

Synonyms (English) for "lucky":

lucky

Context sentences for "lucky" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English Greetings to you, the lucky finder of this golden ticket, from Mr. Willy Wonka.
Gegroet, gelukkige vinder van deze Gouden Toegangskaart, van meneer Willie Wonka.
EnglishAnd here comes Lucky Day, coming up from behind, passing Yellow Tail, Salmonella.
En daar komt Lucky Day helemaal van achteren... hij sprint nu echt naar voren.
EnglishI was lucky enough to spend my last year, my fifth year, in Rome as a student.
Ik had het geluk om mijn laatste jaar, het 5de jaar, in Rome te studeren.
EnglishMadam President, I am lucky today that it is Commissioner Oreja who is replying.
Mevrouw de Voorzitter, vandaag bof ik dat juist commissaris Oreja mijn vraag beantwoordt.
EnglishComing around the turn it's Seabiscuit by a length and Lucky Day well behind.
Seabiscuit komt met voorsprong de bocht uit, en Lucky Day op achterstand.
EnglishWhen this agreement was completed, however, my first thought was lucky Mexico.
Op het moment dat deze overeenkomst werd gesloten, was mijn eerste gedachte: Mexico boft.
EnglishI had absolutely no idea what I was about to become part of, and I was incredibly lucky.
Ik had er geen idee van waar ik deel van zou gaan uitmaken. ~~~ Ik was een gelukzak.
EnglishCP: You're lucky that this is not being streamed to them live right now.
CP: Je hebt geluk dat dit niet live naar de gemeenschap wordt gestreamd.
EnglishSome lucky ones -- and among them, Brad -- go to serious rehabilitation centers after that.
Sommige geluksvogels, waaronder Brad, gaan daarna naar een echt rehabilitatiecentrum.
EnglishUnder this not terribly lucky star, the Netherlands still tried to set to work.
Onder dit niet al te gelukkige gesternte heeft Nederland toch geprobeerd het werk op te pakken.
EnglishWe might get two or three dead sharks washed up in Ireland a year, if we're kind of lucky.
Er spoelen misschien 2 of 3 dode haaien per jaar aan in Ierland, als we 'geluk' hebben.
EnglishAll of us in this House – if we are lucky enough to live long enough – will grow old.
Wij allen in dit Huis - als we het geluk hebben dat we lang genoeg leven - zullen oud worden.
EnglishI mean, if you're lucky enough you get to do it more than once, right?
Ik bedoel, als u geluk heeft dan mag u ze meer dan eens in vullen toch?
EnglishI've been astonishingly lucky, we've been astonishingly lucky.
Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad, wij hebben ongelooflijk veel geluk gehad.
EnglishSo for any of us in this room today, let's start out by admitting we're lucky.
Voor elk van ons hier vandaag aanwezig geldt: laten we beginnen met toegeven dat we geluk hebben.
EnglishAnd it says if you want to get lucky, you know, you've got to be around positive people.
Als je geluk wilt hebben moet je positieve mensen om je heen hebben.
EnglishThe stuff that I was lucky and begging for to get when I was a kid is now ubiquitous.
Het spul waar ik geluk mee had en waar ik om bedelde toen ik een kind was, is nu alom aanwezig.
EnglishAn Oompa-Loompa was lucky if he found three or four cocoa beans a year.
Een Oempa-Loempa bofte als hij drie of vier cacaobonen per jaar vond.
EnglishAre we only aware of just how lucky we all are to have been born in Europe?
Zijn we ons er wel bewust van hoezeer wij allen het getroffen hebben in Europa geboren te zijn?
EnglishIf we are lucky, we will see a world approach to outlaw these very bad practices.
Als we geluk hebben, neemt men wereldwijd maatregelen om dit soort kwalijke praktijken te verbieden.