"major" translation into Dutch

EN

"major" in Dutch

EN major
volume_up
{noun}

1. military

major
Major Granville should have contacted you about my joining the dig.
Heeft majoor Granville jullie al verwittigd van mijn deelname aan de opgravingen?
Report any ebullient behavior in Dr Ross to the Major immediately.
Rapporteer ieder afwijkend gedrag onmiddelijk aan de Majoor.
A Major Granville in Nairobi is in charge of the dig.
Majoor Granville is in Nairobi, hij leidt de opgravingen.

2. education, American English

Context sentences for "major" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
We werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
EnglishThe debate on items on topical and urgent subjects of major importance is closed.
Het debat over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties is gesloten.
EnglishThe development of these over the last few years has been a major step forward.
De ontwikkeling hiervan gedurende de afgelopen jaren is een flinke stap vooruit.
EnglishThe second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
Het tweede grote probleem is de eenzijdige gerichtheid op de financiële markten.
EnglishIrish farmers are experiencing major problems, particularly in the beef sector.
Ierse boeren hebben met grote problemen te kampen, vooral in de rundvleessector.
EnglishThey are therefore unlikely to lead to any sort of crisis or cause major concern.
Ze zullen dan ook niet tot een heel zorgwekkende of rampzalige situatie leiden.
EnglishWe know that there is to be a major review of all of the legislation next year.
We weten dat de hele wetgeving volgend jaar aan een grondige herziening toe is.
EnglishThe accession of the Central and Eastern European countries is a major challenge.
Een belangrijke uitdaging is de toetreding van landen uit Midden- en Oost-Europa.
EnglishThat concludes the debate on topical and urgent subjects of major importance.
Het debat over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties is gesloten.
EnglishWhat could have been a major step forward, is now left in the lap of the Gods.
Dat zou een grote stap voorwaarts zijn geweest, maar staat nu op losse schroeven.
EnglishAs for the aircraft themselves, the problem is not that major technically speaking.
Wat de vliegtuigen zelf betreft, is het probleem technisch gezien niet zo groot.
EnglishThis does, of course, have major implications for European manufacturing industry.
Dat heeft natuurlijk grote consequenties voor de Europese producerende industrie.
EnglishIt is in this respect that the financial perspectives are indeed a major issue.
In dat opzicht vormen de financiële vooruitzichten inderdaad een cruciale kwestie.
EnglishEnd-of-life vehicles are a major environmental problem in the European Union.
Afgedankte auto's vormen een groot probleem voor het milieu in de Europese Unie.
EnglishWe have not in any way reanalysed the major items of expenditure in the budget.
Wij hebben geen enkele van de grote uitgavenposten aan een herziening onderworpen.
EnglishThat concludes the topical and urgent debate on subjects of major importance.
Het debat over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties is gesloten.
EnglishHowever, there seems to me to be a major inconsistency in the action of the EU.
Niettemin dunkt mij dat de actie van de EU een cruciale onverenigbaarheid inhoudt.
EnglishCategory 4 has caused us major headaches this year, just as in previous years.
Rubriek 4 heeft ons dit jaar, evenals in vorige jaren, grote hoofdbrekens gekost.
EnglishThe next item is the debate on topical and urgent subjects of major importance.
Aan de orde is het debat over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties.
EnglishThe first of three major studies has been published on the Commission's web site.
Een van de drie grote studies is op de website van de Commissie gepubliceerd.