"to make fast" translation into Dutch

EN

"to make fast" in Dutch

EN to make fast
volume_up
{verb}

Similar translations for "to make fast" in Dutch

make noun
to make verb
fast noun
Dutch
fast adjective
fast adverb
Dutch
to fast verb
Dutch

Context sentences for "to make fast" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis was how mantis shrimps make these very fast strikes.
Zo maken bidsprinkhaankreeften die zeer snelle slagen.
EnglishNow we only have to make sure that we make it fast enough to use the current window of opportunity.
We hoeven er alleen nog maar voor te zorgen dat het actieplan zodanig snel wordt uitgevoerd dat de huidige omstandigheden worden benut.
EnglishLord, make me fast and accurate.
Heer, maak dat ik snel en raak schiet.
EnglishIt is their dedication and their professional knowledge that make our ports fast, competitive and in particular safe handling organisations.
Het is hun inzet en hun beroepskennis die van onze havens snelle, veilige vooral, en competitieve overslaginstellingen maken.
EnglishWhy not make hard and fast provisions for the creation of a specific fund designed to guarantee the effective achievement of all these objectives?
Waarom zorgen we er niet voor dat er een specifiek fonds komt om de feitelijke realisering van al deze doelstellingen te waarborgen?
EnglishThey make deals with the fast fashion giants and they come up with a way to sell their product to a whole new demographic: the Santee Alley demographic.
Ze sluiten deals met de grote modeketens en bedenken een manier om hun product te verkopen aan een heel nieuwe doelgroep.... de mensen van de Kalverstraat.
EnglishBut it may also be that the millennium problem exists mainly in people's heads, planted there by software manufacturers eager to make a fast buck.
Maar het kan ook zo zijn dat het millenniumprobleem vooral bestaat in de hoofden van mensen, daartoe aangejaagd door softwareproducenten die er een slaatje uit willen slaan.
EnglishNow, let me make a fast replay of Botswana. ~~~ Botswana -- upper middle-income country in southern Africa, democratic government, good economy, and this is what happened there.
Welnu, laat me Botswana snel een keer afspelen Botswana -- een hoger midden-inkomen land in zuidelijk Afrika, democratische regering, goede economie, en dit is wat daar gebeurde.