"margin of error" translation into Dutch

EN

"margin of error" in Dutch

EN margin of error
volume_up
{noun}

margin of error
volume_up
foutenmarge {de}
De foutenmarge bedraagt ten minste 30 %.
Er bestaat een foutenmarge van 2%.
Who is responsible for the way things are, and how large a margin of error does the Court of Auditors think is acceptable in the first place?
Wie is verantwoordelijk voor deze situatie en welke foutenmarge vindt de Rekenkamer eigenlijk aanvaardbaar?

Synonyms (English) for "margin of error":

margin of error

Similar translations for "margin of error" in Dutch

margin noun
to margin verb
of preposition
error noun
to error verb

Context sentences for "margin of error" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHow great is the margin of error in the dairy sector, for example?
Hoe groot is het foutenpercentage bijvoorbeeld in de zuivelsector?
EnglishBesides, it concerns such a small amount that it will probably go into the margin for error under heading 3.
Er is bovendien sprake van een zo klein bedrag, dat het waarschijnlijk in de foutmarge van rubriek 3 past.
EnglishIt was also found that it was best to assume that national statistics had a margin of error of 10-12 %.
Verder kwam vast te staan dat in de gegevens van de lidstaten moet worden uitgegaan van een onzekerheidsmarge van 10 tot 12%.
EnglishWe must ensure that the necessary arrangements are then in place for certain Directorates-General, with a margin of error of, say, less than 1 %.
Wij moeten bepaalde directoraten-generaal dan op orde hebben, met een foutenpercentage van pakweg minder dan 1%.
EnglishThe checks are pointless in any case, as we are told that the margin of error is 1 %, whereas scientists tell us that it is in fact 40 %.
Die controle is trouwens toch nergens goed voor, want naar men ons zegt bedraagt de foutmarge 1%, terwijl het volgens de wetenschap 40% is.
EnglishCompared to the other sectors, agriculture can afford to present the margin of error of 3 %, although this is probably still far too high.
In vergelijking met de andere sectoren kan de landbouw met dat foutenpercentage van 3% voor de dag komen, al is het waarschijnlijk nog veel te hoog.
EnglishWe would therefore ask the Commission to indicate, more or less on an annual basis, what the estimated margin of error and the estimated improvement will be.
Wij vragen daarom aan de Commissie om ongeveer ieder jaar aan te geven wat het geschatte foutenpercentage is en welke verbetering ongeveer is opgetreden.
EnglishThe speed of change, not only in terms of technology, but also in global competition in this field, has meant that the margin of error is much less.
Door de snelheid waarmee de veranderingen zich voltrekken, zowel op het vlak van technologie als op dat van de wereldwijde concurrentie in dit domein, is er veel minder ruimte voor vergissingen.
EnglishDue to the restricted margin of error, everyday traffic situations can result in infringements on the part of both drivers and undertakings, while there is definitely no intention involved.
Door de beperkte foutenmarges kunnen alledaagse verkeerssituaties zowel chauffeurs als ondernemingen in overtreding brengen, terwijl er absoluut geen sprake is van opzet.