"military" translation into Dutch

EN

"military" in Dutch

NL
NL

"military" in English

EN military
volume_up
{noun}

1. military

military (also: army)
Now again, the military is necessary, but the military is no problem-solver.
Nogmaals: het leger is nodig, maar het is geen probleemoplosser.
If peace is to be achieved by political means then the military have to withdraw.
Als de vrede via politieke weg moet worden bereikt, moet het leger zich terugtrekken.
In addition, the military issued orders forbidding western Indians from leaving reservations.
Bovendien verbiedt het leger dat westelijke Indianen hun reservaten verlaten.

Synonyms (English) for "military":

military

Context sentences for "military" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy does he propose this for the Turkish military government in paragraph 18?
Waarom wordt in paragraaf 18 dit voorstel gedaan voor de Turkse strijdmachten?
EnglishThey produce hardly any goods that anyone wants to buy apart from military equipment.
Op wapens na produceert het land immers nauwelijks producten die in trek zijn.
EnglishYou say that the situation is unclear and that there is a political and military vacuum.
U zegt dus dat Irak geen controle heeft op het noordelijk gedeelte van zijn land.
EnglishHow justified is humanitarian military action, and what are its limits?
In hoeverre zijn oorlogshandelingen gerechtvaardigd en tot waar mogen zij gaan?
EnglishThis year, the murders and evictions by para-military units have escalated.
Dit jaar is het aantal moorden en verjagingen door paramilitaire eenheden geëscaleerd.
EnglishThe United Kingdom has an important military force in former Yugoslavia.
Het Verenigd Koninkrijk heeft een belangrijke troepenmacht in ex-Joegoslavië.
EnglishIt is not true to say that we have agreed to make Europe a military power.
En het klopt ook niet wat u zegt; wij hebben niet besloten om Europa te militariseren.
EnglishIt would appear that she is basically a spokesperson for the military and for industry.
Naar het schijnt vertegenwoordigt zij hier vooral defensie en de industrie.
EnglishWe also support the need for the military to give up some of their air space.
Wij steunen ook het voorstel dat de luchtmachten een deel van hun luchtruim moeten afstaan.
EnglishThe Western military/ industrial complex had a field day and poured its weapons into Baghdad.
De westerse wapenindustrie kon zich uitleven en Bagdad werd onder wapens bedolven.
EnglishSome EU Member States do not belong to the NATO military alliance.
Sommige lidstaten van de EU zijn niet aangesloten bij de oorlogsorganisatie NAVO.
EnglishMaybe if you'd just behave, I wouldn't have to consider military school.
Misschien als je je gedraagt, hoef ik niet over die school na te denken.
EnglishTo be a credible military super power, of course, it needs a space policy.
Wil je als dergelijke macht geloofwaardig zijn, dan is er uiteraard een ruimtebeleid nodig.
EnglishThis European military corps will be in addition to the national armies of each Member State.
Dat kan tevens een extra stimulans vormen om een Europees burgerschapsgevoel te kweken.
EnglishFrom a military point of view, the operations have essentially been completed.
In Irak worden wij nu geconfronteerd met een nieuwe situatie.
EnglishI must now mention another: that of relations with the military.
En dan is er nog een ander probleem: de betrekkingen met de krijgsmacht.
EnglishMilitary force would only lead to further bloodshed and we want to avoid that.
Het inzetten van strijdkrachten zou slechts leiden tot meer bloedvergieten en dat willen we vermijden.
EnglishPlease, stand firm where the military back-up for peace is concerned!
Ik verzoek u, wat de vredesmacht betreft, voet bij stuk te houden.
EnglishThe military of the Arctic nations is taking it really seriously.
Ook de legerleidingen van de arctische landen nemen dit echt serieus.
EnglishI believe all this should be combined together to form a non-military part of the budget.
Ik vind dat men dit alles in één civiel deel moet onderbrengen.