"misery" translation into Dutch

EN

"misery" in Dutch

EN misery
volume_up
{noun}

misery (also: hardship, paucity)
If this respect is not forthcoming, it will be a continual source of misery.
Indien dit respect niet wordt opgebracht is het een voortdurende bron van nieuwe ellende.
People who escape poverty, misery or war cannot be blamed for their actions.
Mensen die armoede, ellende of oorlog ontvluchten, valt niets te verwijten.
The cameramen left but misery and death did not leave Ethiopia.
De cameraploegen zijn vertrokken, maar de dood en de ellende zijn er gebleven.
misery (also: danger, need, want)
Both shamelessly exploit human misery for financial gain.
Beide groepen maken uit geldzucht een schaamteloos misbruik van de nood van mensen.
In the meantime, the foreign aid workers who remain are under enormous pressure as they attempt to alleviate the misery.
Intussen rust op de gebleven buitenlandse hulpverleners een enorme werkdruk ter leniging van de nood.
The situation of certain urban areas is alarming, with the social distress taking the form of unemployment, misery and crime.
In bepaalde stadsgebieden is de toestand alarmerend, en de sociale nood uit zich in de vorm van werkloosheid, armoede en criminaliteit.
misery
Only seldom do victims have an opportunity to escape their misery.
De slachtoffers hebben slechts zelden de mogelijkheid aan hun misère te ontsnappen.
To have a government which functions -- that's what brought California out of the misery of 1850.
Beschikken over een overheid die functioneert - dat is wat Californië uit de misère haalde in 1850.
It is arrogant to think that some ethnic groups are predestined to live in oppression, misery and backwardness.
Het is hoogmoed om te denken dat sommige volkeren voorbestemd zijn om in onderdrukking, misère en achterlijkheid te leven.
misery (also: trouble)
misery
misery

Synonyms (English) for "misery":

misery

Context sentences for "misery" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey risk their lives to flee from dictatorships, conflict and misery.
Zij vluchten voor dictaturen, conflicten en armoede en riskeren hierbij hun leven.
EnglishThis Sellafield nuclear plant has achieved nothing, except to heap environmental misery on us all.
Het enige dat deze ons heeft opgeleverd, is immers milieuellende voor ons allemaal.
EnglishPursuing this policy of plunder can only worsen their misery.
Als dit beleid wordt voortgezet, wordt die armoede alleen nog maar groter.
EnglishI could continue with these statistics of misery indefinitely.
En zo zou ik nog eindeloos kunnen doorgaan met het noemen van dit soort afschuwelijke cijfers.
EnglishSo let me say this: I see no signs of an all-clear, and I see no change in regard to the misery of Kosovo.
Er wordt geen signaal " veilig ' gegeven en ik zie geen keerpunt in de Kosovo-miserie.
EnglishIt has been not only in Nepal and India that I have seen their misery.
Ik heb hun leed niet alleen in Nepal en India meegemaakt.
EnglishJust ten days ago I was in Albania and saw the misery of the refugees.
Tien dagen geleden was ik nog in Albanië, waar ik de ellendige situatie van de vluchtelingen heb gezien.
EnglishOf course Europe cannot absorb all of the world’ s misery.
Natuurlijk kan Europa niet alle miserie van de wereld opvangen.
EnglishAnd by the way, the distinction between relieving misery and building happiness is extremely important.
Daarentegen, als je geen van de drie delen hebt, het lege leven, dan is de som minder dan de delen.
EnglishThe environmental disasters of deforestation and floods have heaped further misery on a desperate people.
Bovendien gaat dit radeloze volk ook nog eens gebukt onder milieurampen als ontbossing en overstromingen.
EnglishOne of these minorities who live in abject misery are, of course, the Roma in various candidate countries.
Eén van die minderheden die echt nog in grote miserie leeft, zijn natuurlijk de Roma in diverse kandidaat-landen.
EnglishPractical help can, however, ease some of the misery.
Praktische hulp kan wel de pijn wat verzachten.
EnglishIn this case misery truly does love company.
In dit geval is gedeelde smart ook echt halve smart.
EnglishMillions of country people are living in misery.
Miljoenen boeren leven er in bittere armoede.
EnglishSociety only ends up footing the bill - not to mention the cost in terms of human misery.
In plaats daarvan draait juist de samenleving op voor de kosten - om nog maar te zwijgen van de kosten op het gebied van menselijk lijden.
EnglishThere are still difficulties today, especially in countries bordering on others where there is genuine misery.
Er zijn vandaag altijd nog moeilijkheden, met name ook in de landen die grenzen aan de landen waarin echte armoede bestaat.
EnglishIt means that the social and economic fabric around the ports declines, while the EU claims to be combating this particular misery.
Het sociaal en economisch weefsel rond de havens wordt zwakker, terwijl de EU beweert dat zij dit probleem juist aanpakt.
EnglishThis violence has risen to a new and particularly dangerous level for the region and is causing misery for the civilian populations.
Het geweld heeft een nieuwe hevigheid bereikt die bijzonder gevaarlijk is voor de regio en wreed voor de burgerbevolking.
EnglishRegularising the status of illegal immigrants en masse is the way to put a spoke in the wheels of all these dealers in human misery.
Alleen door een grootscheepse legalisatie van illegalen kunnen we al deze handelaars in andermans leed een halt toeroepen.
EnglishThe Andalusian coasts regularly wash up the bodies of unfortunate North Africans who have fled misery in their notorious rafts.
Op de Andalusische kust spoelen regelmatig de lijken aan van ongelukkige Maghrebijnen die de armoede op hun beruchte vlotten ontvlucht zijn.