EN

name {noun}

volume_up
Vaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
Men heeft het inenten afgeschaft in naam van Adam Smith, in naam van de rendabiliteit.
To change the name of the parliamentary delegation is not a sign of resoluteness.
Als we de naam van onze delegatie wijzigen, tonen we ons weinig vastberaden.
But I shall certainly do that under my own name and not under any assumed name.
Maar ik zou zeker onder mijn echte, en niet onder een valse naam reizen.
So the name is a guarantee of the quality and contents of the bottle.
De benaming staat aldus borg voor de kwaliteit en de inhoud van de fles.
Finally, it was decided to give it the name of closer cooperation.
Uiteindelijk werd voor de benaming " nauwere samenwerking " gekozen.
There is also the protection of products with the name of origin; the wine-producing regions in particular requested this.
Ook is er een bescherming van producten met de benaming van oorsprong; met name de wijnregio's hebben daarom gevraagd.
NL

naam {de}

volume_up
naam (also: benaming)
Men heeft het inenten afgeschaft in naam van Adam Smith, in naam van de rendabiliteit.
Vaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
Als we de naam van onze delegatie wijzigen, tonen we ons weinig vastberaden.
To change the name of the parliamentary delegation is not a sign of resoluteness.
Maar ik zou zeker onder mijn echte, en niet onder een valse naam reizen.
But I shall certainly do that under my own name and not under any assumed name.
Ook Arthur Andersen had een goede naam, totdat dit bedrijf werd geconfronteerd met een ramp.
Arthur Andersen also had a good reputation until that business was struck by disaster.
De Europese Unie heeft in dit verband een relastief goede naam.
The European Union has a relatively good reputation in this field.
Niet alle lidstaten hebben een even goede naam wat dit betreft.
Not all Member States enjoy the same good reputation in this connection.

Context sentences for "name" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHowever, I wish to draw attention to another item, that of the name of our group.
Ik had echter namens mijn fractie eigenlijk het woord gevraagd over iets anders.
EnglishThey are sold in the name of forced labor, camel jockeying, anything, everything.
Ze worden verkocht voor dwangarbeid, voor het berijden van kamelen, voor alles.
EnglishMy own name is Fodé and I too come from this underprivileged part of the planet.
Ik heet zelf Fodé en kom uit deze stiefmoederlijk bedeelde regio van onze planeet.
EnglishIn the European Parliament, the name Daphne stands for an important initiative.
In het Europees Parlement staat de naam Daphne voor een belangrijk initiatief.
EnglishAfter the Constitution this Parliament will be a Parliament worthy of its name.
Nu de grondwet er is, zal het Europees Parlement zijn naam echt waardig zijn.
EnglishWhy in the name of humanity have the Arab states allowed this situation to persist?
Waarom hebben de Arabische landen deze situatie in vredesnaam laten voortduren?
EnglishThe line carried the telephone signals that would later make Bell a household name.
De lijn geleidde de telefoonsignalen die Bell later wereldberoemd zouden maken.
EnglishAnd so -- (Music) It says, "This box belongs to ... " And so I type in my name.
En dus -- (Muziek) Hier staat "Deze doos is van ..." ~~~ Ik typ mijn naam in.
EnglishThe innocent were slaughtered on the streets in the name of a hideous ideology.
In naam van een afschuwelijke ideologie werden onschuldige mensen op straat gedood.
EnglishTo change the name of the parliamentary delegation is not a sign of resoluteness.
Als we de naam van onze delegatie wijzigen, tonen we ons weinig vastberaden.
EnglishThe most widespread is the numbing of the human brain in the name of business.
Het meest wijdverbreide probleem is het afstompen van de menselijke hersenen.
EnglishIts name is irrelevant, but let us call it Echelon for the sake of convenience.
De naam is daarbij niet van belang, maar laten we het rustig Echelon noemen.
EnglishAnd I had to write down the name of this TED Fellow so I didn't mess it up here.
Ik moest de naam van deze TED Fellow noteren om er geen potje van te maken.
EnglishIt makes no difference if people are destroyed in the name of a race or a class.
Het maakt ook niets uit of mensen wegens hun ras of wegens hun klasse worden vermoord.
EnglishPerhaps in that way we can devise a Development Round generally worthy of the name.
Misschien kunnen we dan komen tot een ontwikkelingsronde die zijn naam eer aandoet.
EnglishFor that reason I should like to add his name to those in the resolution before us.
Daarom voeg ik met nadruk zijn naam toe aan die in de voorliggende resolutie.
EnglishNow, I get to the final thing, which is the set of which my name is attached.
Ik kom nu bij het laatste ding, namelijk de verzameling die mijn naam draagt.
EnglishTM: My name is Tendai Mugwagwa and I was a student at AIMS in 2003 and 2004.
TM: Mijn naam is Tendai Mugwagwa en ik studeerde aan het AIMS in 2003 en 2004.
EnglishIn the name of freedom of thought, we must vote in favour of this report.
Daarom moeten wij in naam van de vrijheid van gedachte voor dit verslag stemmen.
EnglishMadam President, my name appears as a signatory to various amendments on this report.
Mevrouw de Voorzitter, mijn naam staat onder talrijke amendementen op dit verslag.