"neighbors" translation into Dutch


Showing results for "neighbor". "neighbors" is currently not in our dictionary.
EN

"neighbors" in Dutch

EN neighbor
volume_up
{noun}

1. American English

neighbor (also: neighbour)
Here's another victim, their neighbor Auntie Valya, aged 78.
Hier nog een ander slachtoffer, hun buurvrouw tante Valya, 78 jaar oud.
She's my sister, my wife, my cousin, my neighbor.
Ze is mijn zus, mijn vrouw, mijn nicht, mijn buurvrouw.
Het heet "De buurvrouw."

Synonyms (English) for "neighbor":

neighbor
English

Context sentences for "neighbors" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd on Sunday morning the neighbors leaf blower comes out, and I want to throttle them.
En op zondagmorgen komt de bladerenblazer van de buren, en ik wil ze verstikken.
EnglishProbably because if you live on a farm, you might not have a lot of neighbors, period.
Als je op een boerderij woont, heb je waarschijnlijk niet veel buren. ~~~ Punt.
EnglishThose neighbors of mine who stand against England...... deserve to die a traitor's death.
Mijn buren die zich tegen Engeland keren...... verdienen te sterven als verraders.
EnglishAnd then finally, we insist that the robots be agnostic to who their neighbors are.
Tenslotte willen we dat de robots niet weten wie hun buren zijn.
EnglishInvite your friends and neighbors over and repeat once a year, maybe.
Nodig je vrienden en buren uit en herhaal dit eens per jaar, misschien.
EnglishBe prepared to find vocations that make you useful to your neighbors and to your fellow citizens.
Wees bereid om een beroep te kiezen dat je nuttig maakt voor je buren en je medeburgers.
EnglishThey each do their own thing, flashing on and off, paying no attention to their neighbors.
Ze doen allemaal hun eigen ding, ze flitsen aan en uit, en geven geen aandacht aan hun omgeving.
EnglishAnd you interact a lot with your neighbors -- people you like, people you might not know.
Je hebt veel interactie met je buren, mensen die je leuk vindt, mensen die je misschien niet kent.
EnglishAnd you're all thinking what your neighbors would think of seeing that.
Jullie denken allemaal: wat zouden de buren hiervan denken?
EnglishSo, like Snoopy, we can't just lie there and think great thoughts about our neighbors.
Net als Snoopy kunnen we niet alleen maar rustig erbij liggen en mooie gedachten over onze buren denken.
English"You've got to make something good out of something bad," I started to say to my friends, neighbors, my sister.
"Je moet het slechte ten goede keren," zei ik tegen m'n vrienden, buren, m'n zus.
EnglishThere's a class of cells, a fairly small cell, an inhibitory cell, that quiets its neighbors.
Er bestaat een klasse van cellen, vrij kleine cellen, inhiberende cellen, die hun buren stilleggen.
EnglishIt's as though Mexico and Canada were hostile neighbors to the United States, which they're not.
Het is alsof Mexico en Canada vijandelijke buren waren van de Verenigde Staten, wat ze niet zijn.
EnglishBut you see Democrats versus Republican, not a big difference based on who your neighbors are.
Maar kijk: Democraten versus Republikeinen, het maakt niet veel uit, op basis van wie je buren zijn.
EnglishThe first African countries coming into the Western box, and we get a lot a new neighbors.
De eerste Afrikaanse landen bereiken het Westerse vak.
English(Laughter) Count Dracula teeth in the mouths of your neighbors?
(Gelach) Graaf-Draculatanden in de monden van jullie buren?
EnglishAnd their neighbors, which don't have the molecule, would not.
Maar niet hun buren, die niet over het molecuul beschikken.
EnglishAnd they try to pinpoint what it is that sets them apart from their miserable neighbors and friends.
Ze proberen aan te duiden wat het juist is dat hen onderscheidt van hun miserabele buren en vrienden.
EnglishThere is a trick you can do for your friends and neighbors.
Een mooi trucje dat je voor vrienden en familie kunt doen.
EnglishNone of us know why we're here or what for... but we have to accept we're all reluctant neighbors.
Niemand van ons weet waarom of waarvoor we hier zijn... maar we moeten accepteren dat we relutante buren zijn.